Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo công tác chuẩn bị triển khai hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hươn...

Tin theo lĩnh vực Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện  
Báo cáo công tác chuẩn bị triển khai hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam”
Chiều 28/9, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị về triển khai hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam”.

Theo đó hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam” dự kiến sẽ được tổ chức ngày 9/10/2018 tại hội trường Công an tỉnh. 

Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Hà Nam đồng chủ trì. Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan phối hợp. Nội dung hội thảo tập trung vào những nhân tố truyền thống quê hương, gia đình, dòng học, việc hình thành nhân cách và lý tưởng cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện; tuổi trẻ và những hoạt động yêu nước đầu tiên, những hoạt động yêu nước, cống hiến tiêu biểu của người cộng sản kiên trung; tấm gương người cộng sản mẫu mực, suốt đời phấn đấu hi sinh vì độc lập của Tổ quốc của đồng chí Lương Khánh Thiện.

tran_duc_thuan-16_50_42_329.jpg

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tinh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện phát biểu tại hội nghị.

Để hội thảo diễn ra thành công, tại hội nghị, Ban tổ chức đã phân công các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Tài chính phối hợp tổ chức hội thảo.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung hội thảo, chuẩn bị giấy mời, tham luận và đôn đốc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch hội thảo; Văn phòng Tinh ủy, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lập danh sách, gửi giấy mời các đại biểu, bố trí ăn nghỉ và đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời về dự hội thảo; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Tài chính phối hợp đảm bảo các điều kiện cho tổ chức hội thảo như: chuẩn bị văn nghệ, trang trí khánh tiết, đảm bảo kinh phí, an ninh trật tự….

Trên sơ sở nhiệm vụ được phân công, đại diện các ban, ngành, đơn vị khẳng định sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ để đảm bảo cho hội thảo được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tiết kiệm.

Theo Báo Hà Nam điện tử