Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài Xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não và ứng dụng điều trị tiêu huyết khối Alteplase cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính ở Hà Nam

Sáng kiến, Chương trình, Đề án, Đề tài nghiên cứu khoa học  
Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài Xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não và ứng dụng điều trị tiêu huyết khối Alteplase cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính ở Hà Nam

1. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não và ứng dụng điều trị tiêu huyết khối Alteplase cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính ở Hà Nam

2. Mục tiêu thực hiện:

Tạo dựng và duy trì một hệ thống cấp cứu đột quỵ não xuyên suốt từ cộng đồng dân cư, tuyến y tế xã, phường, y tế tư nhân, tuyến huyện đến các chuyên khoa ở tuyến tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2016

4. Kinh phí thực hiện đề tài:

- Tổng kinh phí được duyệt của đề tài: 1.005.000.000 đồng.Trong đó:

+ Vốn từ ngân sách Sự nghiệp KH&CN Trung ương: 0 đồng

+ Vốn từ ngân sách Sự nghiệp KH&CN Địa phương: 1.005.000.000 đồng.

+ Nguồn Doanh nghiệp: 0 đồng.

- Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

Đơn vị: đồng

Nguồn kinh phíTổng sốTrong đó
Thuê khoán chuyên môn và đào tạoNguyên vật liệu, năng lượngThiết bị, máy mócChi khác
Tổng số1.005.000.000108.500.000297.400.000 374.500.000 224.600.000
Trong đó:     
Ngân sách SNKH Trung ương00000
Ngân sách tỉnh1.005.000.000108.500.000297.400.000 374.500.000 224.600.000
Tự có00000

5. Nội dung đã thực hiện của đề tài

  - Mua sắm thiết bị:

+ Cân giường bệnh nhân gồm:  01 xe đẩy, 01 cân điện tử, 04 giá đỡ 4 góc giường, 01 bộ Ắc qui, 01 bộ dây nguồn.

+ Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 4 thông số (Nhịp tim, huyết áp, SpO2, Nhiệt độ), gồm: 01 máy chính, 01 Pin sạc, 01 bộ phụ kiện đo huyết áp người lớn, 01 bộ đo nhiệt độ Alaris, 01 bộ dây đo SpO2 cho người lớn, 01 máy in nhiệt tích hợp, 01 xe đẩy đồng bộ chính hãng, 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

+ Xe cấp cứu di động: Crash cart MCC-8200.

- Xây dựng các quy định, quy chế phối hợp cấp cứu, điều trị chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não từ y tế xã, phường, y tế tư nhân đến bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh.

- Xây dựng các phác đồ cấp cứu, điều trị chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não.   

- Xây dựng chương trình đào tạo cấp cứu, điều trị chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não từ y tế xã, phường, y tế tư nhân đến bệnh viện tuyến huyện.

- Viết 06 chuyên đề nghiên cứu ứng dụng điều trị tiêu huyết khối Alteplase ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam phục vụ Đề tài.

- Đào tạo nhân lực: cử 3 bác sĩ, 2 điều dưỡng học điều trị tiêu huyết khối Alteplase ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian 3 tháng.

- Xây dựng quy định thống nhất về phối hợp giữa các chuyên khoa: Cấp cứu, Hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm để có thể tiến hành điều trị tiêu huyết khối (nếu có chỉ định) trong vòng 60 phút kể từ khi bệnh nhân nhập viện.

- Truyền thông: Phát trên truyền hình 15 buổi, truyền thanh 15 buổi.

6. Kết quả thực hiện các đề tài:

- Bảng số liệu; Các pano, áp phích, biển báo, băng hình, băng ghi âm, tờ rơi hướng dẫn.

- Báo cáo tổng quan về tình hình đột quỵ não, áp dụng các tiến bộ mới trong chẩn đoán điều trị, dự phòng đột qụy não ở Việt Nam.

- Báo cáo tổng quan về tình hình đột quỵ não, áp dụng các tiến bộ mới trong chẩn đoán điều trị, dự phòng đột qụy não trên thế giới.

- Báo cáo kinh nghiệm xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não ở Hà Nam.

- Các quy trình, phác đồ cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não cho cộng đồng, cho nhân viên y tế tuyến cơ sở, tuyến huyện và tuyến tỉnh.

- Báo cáo về kết quả áp dụng liệu pháp điều trị tiêu huyết khối Alteplase tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

- Đào tạo, bồi dưỡng tại bệnh viện tỉnh Hà Nam: 50 người; Đào tạo và chuyển giao công nghệ tại chỗ: 300 người.

- Biên soạn tài liệu đào tạo cấp cứu, điều trị chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não từ y tế xã, phường, y tế tư nhân đến bệnh viện tuyến huyện. Tổ chức 2 lớp đào tạo cho 116 xã phường về phát hiện bệnh nhân đột quỵ não, xử trí cấp cứu ban đầu, chuyển bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời, an toàn, điều trị, chăm sóc bệnh nhân giai đoạn phục hồi; Tổ chức 2 lớp tập huấn về phát hiện bệnh nhân đột quỵ não, xử trí cấp cứu, chuyển lên bệnh viện tỉnh kịp thời, an toàn,điều trị, chăm sóc bệnh nhân sau giai đoạn cấp cho Bệnh viện tuyến huyện.

Đề tài đã tiến hành đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ nhân viên y tế từ cơ sở đến tuyến huyện và tuyến tỉnh về cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não; góp phần cung cấp cho ngành y tế các số liệu về điều trị tiêu huyết khối ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính và các kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng và tổ chức hoạt động hệ thống cấp cứu đột quỵ não; giúp các bệnh nhân đột quỵ não trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có cơ hội hưởng lợi từ những thành quả nghiên cứu và xây dựng hệ thống này, giúp cải thiện tỷ lệ tử vong, di chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống sau đột quỵ não; cải thiện tỷ lệ tử vong, di chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau đột quỵ não, góp phần tiết kiệm chi phí rất lớn cho bệnh nhân, gia đình và xã hội.

Xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não và ứng dụng điều trị tiêu huyết khối Alteplase cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính tại Hà Nam đã giúp nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị, chăm sóc, điều trị dự phòng làm cải thiện tỷ lệ tử vong, di chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau đột quỵ não, góp phần tiết kiệm chi phí rất lớn cho bệnh nhân, gia đình và xã hội.