Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo chí góp phần quan trọng cùng Ngành BHXH trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Báo chí góp phần quan trọng cùng Ngành BHXH trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội
Chiều 14/01, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 01/2019. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có gần 150 nhà báo, phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Báo cáo tại Hội nghị cho biết, nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân được đặt ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ ngành, cơ quan đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành BHXH, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 của Ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Ước tính trong năm 2018, số người tham gia BHXH trong cả nước đã đạt trên 14,7 triệu người, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp đạt trên 12,6 triệu người, chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục có sự tăng trưởng và đã đạt độ bao phủ 88,5% dân số với trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Theo đó, cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về quỹ BHXH, quỹ BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu ước đạt trên 332.000 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số nợ giảm mạnh so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.

Công tác mở rộng đối tượng tham gia, giảm nợ đọng được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh công tác truyền thông vận động tới từng đối tượng cụ thể; tiếp tục mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống bưu điện, bảo hiểm PVI...; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, đối thoại, thảo luận nhóm, tư vấn, phát tờ rơi… về chính sách BHXH, BHYT với người dân, người lao động ngay tại doanh nghiệp hoặc cộng đồng dân cư; chú trọng hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động và Nhân dân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; chủ động phối hợp với ngành Kế hoạch - Đầu tư, Thuế… chia sẻ cơ sở dữ liệu để phân loại, vận động doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với Bưu điện và các hội, đoàn thể vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp với các ngành: Công an, Thanh tra, LĐ-TB&XH, LĐLĐ… thanh tra, kiểm tra, trong đó, tăng cường công tác thanh tra đột xuất và công bố công khai những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT luôn được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật với trên 177 triệu lượt người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT; 122.843 người hưởng BHXH hàng tháng (trong đó, hưởng lương hưu là 99.290 người); 810.033 người hưởng trợ cấp một lần (trong đó, hưởng chế độ BHXH một lần là 695.363 người); 9.750.393 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 768.739 người hưởng chế độ BH thất nghiệp; 37.743 người hưởng hỗ trợ học nghề... Theo đó, số chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn Ngành ước khoảng 308.228 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 47.094 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH là 151.794 tỷ đồng; chi từ quỹ BH thất nghiệp là 9.476 tỷ đồng; chi KCB BHYT 99.864 tỷ đồng.

Xác định mục tiêu Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là một trong những chủ đề trọng tâm và xuyên suốt, năm 2018, toàn Ngành BHXH đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các mảng hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

Hệ thống CNTT của BHXH được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế; triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiện có 19 dịch vụ với tổng số hồ sơ điện tử được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 47,72 triệu hồ sơ.

Xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm nghiệp vụ với mục tiêu tin học hóa toàn diện hoạt động nghiệp vụ của Ngành thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao năng lực hiệu quả phục vụ người dân và đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt trong đó, Hệ thống Thông tin giám định BHYT của Ngành đã kết nối tới hơn 12.000 cơ sở KCB BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc (gần 100%), tiếp nhận hồ sơ KCB điện tử đề nghị thanh toán của hàng triệu lượt người KCB BHYT với tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng đạt trên 95%.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành BHXH luôn chủ động tiếp nhận mọi thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống, từ đó kịp thời có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ngành BHXH Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị ASSA 35, giúp nâng cao vị thế của Ngành. BHXH các tỉnh, thành phố đã tuân thủ tốt các quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ. BHXH Việt Nam đã nhận được những đánh giá cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, đơn vị và người dân, NLĐ.

Báo chí tiếp tục đồng hành cùng cơ quan BHXH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh, để có được những thành quả nêu trên, có phần đóng góp của công tác truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT thời gian qua, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Năm 2018, BHXH Việt Nam đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với trên 10.000 tin bài. Hàng ngày, trên sóng của Đài Phát thanh, Đài Truyền hình tại Trung ương và địa phương, trên các trang báo in, báo điện tử đều có các tin, bài, phóng sự… phản ánh về tình hình tổ chức thực hiện BHXH, BHYT. Với nội dung và hình thức tuyên truyền được thể hiện phong phú, đa dạng, các tin, bài, phóng sự đã truyền tải đúng định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đến với đông đảo NLĐ và nhân dân cả nước.

Thay mặt Lãnh đạo BHXH Việt Nam và toàn thể đội ngũ công chức, viên chức Ngành BHXH, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh ghi nhận và trân trọng cảm ơn các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã chủ động phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả với BHXH Việt Nam trong công tác truyền thông thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT thời gian qua.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh, năm 2019 đã đến, với mục tiêu “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân"; đặc biệt là việc triển khai nhiều quy định mới của chính sách, hướng tới một hệ thống an sinh xã hội quốc gia bền vững, hơn lúc nào hết, công tác truyền thông BHXH, BHYT cũng đứng trước những yêu cầu mới. BHXH Việt Nam mong các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng BHXH Việt Nam trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT thời gian tới...

Tại hội nghị, phóng viên các cơ quan báo chí đã chia sẻ niềm vui, chúc mừng thành tích của Ngành đạt được trong năm 2018. Ngành đã hỗ trợ các phóng viên Trong quá trình tác nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của lãnh đạo Ngành BHXH, Trung tâm Truyền thông và các đơn vị nghiệp vụ. Các phóng viên mong muốn, Ngành tiếp tục hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp, chủ động thông tin, tạo điều kiện đi cơ sở, thực tế để phản ánh bức tranh chân thực về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần lan toả chính sách an sinh xã hội đến người dân, người lao động và doanh nghiệp.

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Lãnh đạo BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh gửi lời chúc một năm mới an vui, hạnh phúc tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cùng gia đình. Mong các các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng BHXH Việt Nam trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT thời gian tới.

Theo baohiemxahoi.gov.vn