Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Ngày 03/02/2023, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Công văn số 17/BATGT-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Xem chi tiết tại đây giao thong.pdf