Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020
Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2555/UBND-NC về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe sau khi uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Sở Giao thông Vận tải tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách…

Công an tỉnh tập trung triển khai tổ chức điều tiết giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện kịp thời giải quyết các sự cố xảy ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai “Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9".

UBND, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố: Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới…

Xem chi tiết Công văn tại đây./.