Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo hiểm xã hội Hà Nam: Ký hợp đồng uỷ quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với Bưu điện tỉnh và Viettel Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Bảo hiểm xã hội Hà Nam: Ký hợp đồng uỷ quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với Bưu điện tỉnh và Viettel Hà Nam
Sáng ngày 24/6/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng uỷ quyền thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với 02 tổ chức dịch vụ là Bưu điện tỉnh Hà Nam và Viettel Hà Nam.

bh1.jpg

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Hà Nam ký kết hợp đồng uỷ quyền thu BHXH, BHYT

Trong những năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác phát triển người tham gia, cùng với hệ thống đại lý thu và mạng lưới cộng tác viên chiếm số lượng lớn, đã luôn đồng hành, sát cánh trong công tác thu, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài" của ngành BHXH đã từng bước nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn.

Tính đến hết ngày 31/5/2022, số người tham gia BHXH tự nguyện là 16.020 người chiếm 3,8% lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn 2,8% so với mục tiêu tại Nghị quyết 28-NQ/TW; số người tham gia BHYT là 795.672 người, đạt tỷ lệ bao phủ 91,5 % dân số.

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đã ký giữa BHXH tỉnh Hà Nam với Bưu điện tỉnh Hà Nam và Viettel Hà Nam theo quy định tại Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam sẽ hết hiệu lực sau ngày 30/6/2022. Ngày 13/6/2022, BHXH tỉnh Hà Nam đã phát hành Thư mời phối hợp triển khai thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng thông qua Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT. Theo đó có 02 tổ chức dịch vụ là Bưu điện tỉnh và Viettel Hà Nam đủ điều kiện và đã gửi hồ sơ về cơ quan BHXH để triển khai ký Hợp đồng ủy quyền.

 bh2.jpg

BHXH tỉnh và Viettel Hà Nam ký kết hợp đồng uỷ quyền thu BHXH, BHYT

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam đã đề nghị Bưu điện tỉnh Hà Nam, Viettel Hà Nam thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, bắt tay ngay vào việc đôn đốc, thu tiền đóng, tiếp nhận hồ sơ của người tham gia; Thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT và thông tin kịp thời những thay đổi về chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến người tham gia theo đúng yêu cầu của cơ quan BHXH.

Thứ 2, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính và nguồn nhân lực để thực hiện công tác phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Thứ 3, xây dựng kế hoạch chi tiết, làm việc cụ thể với nhân viên thu của các tổ chức không đủ điều kiện để tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền; đề nghị Viettel Hà Nam và Bưu điện tỉnh Hà Nam lập và xác nhận danh sách nhân viên nhận chuyển giao từ hệ thống Đại lý thu cũ; xây dựng quy chế chi trả thù lao, chi phí thu đối với những nhân viên này để tránh tranh chấp trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây là việc hết sức quan trọng, cần phải thực hiện thật tốt, tránh triệt tiêu động lực của các hệ thống đại lý thu đang làm tốt, gây ảnh hưởng đến công tác phát triển người tham gia.

Thứ 4, tổ chức các điểm thu trên địa bàn cấp xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 điểm thu (có trang thiết bị máy vi tính, đường truyền Internet), có nhân viên thu thường trực để thực hiện hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn và thu nộp hồ sơ, tiền đóng của người tham gia và có tối thiểu 03 nhân viên để vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Các điểm thu cố định được bố trí ở nơi thuận tiện giao dịch, treo biển hiệu theo quy định của BHXH Việt Nam;

Thứ 5, thực hiện quy trình thu BHXH, BHYT theo đúng quy định văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam, không để tình trạng hồ sơ chậm muộn, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia.

Thứ 6, phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng Kế hoạch tổ chức các buổi ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo từng tuần, tháng, quý. Kế hoạch thực hiện phải cụ thể về thời gian, địa điểm, số lượng, chỉ tiêu; giao rõ trách nhiện cho từng cá nhân để tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ 7, trong quá trình triển khai thực hiện luôn thực hiện tốt các điều khoản trong Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT đã ký; nêu cao tinh thần phối hợp, sáng tạo, chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ, xứng đáng là tổ chức dịch vụ tin cậy của ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh Hà Nam nói riêng.

bh3.jpg
Đồng chí Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hà Nam và Viettel Hà Nam khẳng định sẽ đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính, điểm thu, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tổ chức các điểm thu theo quy định để thực hiện hoạt động thu BHXH, BHYT; phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. Bắt tay ngay vào việc tiếp nhận chuyển giao nhân viên, cộng tác viên từ hệ thống Đại lý thu cũ, xây dựng quy chế chi trả thù lao đối với những nhân viên này, tạo động lực để nhân viên, cộng tác viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh Hà Nam, Viettel Hà Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh Hà Nam trong công tác thông tin, truyền thông; công tác bồi dưỡng, đào tạo nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT để triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung tại hợp đồng đã ký kết, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2022 và những năm tiếp theo./.