Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo...

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Nam là 01 trong 05 địa phương dẫn đầu toàn quốc về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong tình hình đó, BHXH tỉnh Hà Nam đã linh hoạt, chủ động trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Số người tham gia BHXH là 152.803 người, tăng 13.138 người, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 141.655 người, đạt 95,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 9.455 người, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2020; BHXH tự nguyện: 11.148 người, đạt 79,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 3.683 người, bằng 150% so với cùng kỳ năm 2020; số người tham gia BHTN: 135.454 người, đạt 95,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 9.462 người, bằng 107,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Số người tham gia BHYT là: 774.701 người, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 18.249 người, bằng 102,6% so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,8%.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN là: 1.497 tỷ đồng tăng 144 tỷ đồng, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2020. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 147,4 tỷ đồng, thấp hơn 0,8% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm 2020.

Việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tăng cường chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thông qua tài khoản cá nhân. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid - 19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp BHXH đầy đủ và chi trả tận nơi cho người hưởng tại vùng cách ly y tế. Công tác giám định, quản lý quỹ BHYT được đặc biệt quan tâm; phối hợp tốt với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT triển khai thực hiện sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh BHYT kể từ ngày 01/6/2021. Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong đăng ký tham gia và thu nộp BHXH, BHYT, BHTN…

Xác định công tác truyền thông có vai trò quan trọng trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến vai trò, lợi ích, ý nghĩa nhân văn và tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT để người lao động và Nhân dân hiểu được giá trị thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, từ đó tích cực, chủ động tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BHXH, BHYT vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ người tham gia BHXH so với số người trong độ tuổi lao động còn thấp so với tiềm năng, nhất là việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; quy định về khai báo tình trạng việc làm hàng tháng đối với người lao động đang hưởng chế độ trợ cấp BHTN chưa có cơ chế kiểm tra, kiểm soát; một số cơ sở y tế không thực hiện đầy đủ việc tạo lập chứng từ và đẩy dữ liệu KCB trên Cổng hệ thống thông tin giám định BHYT… gây khó khăn cho việc đối soát chứng từ khi giải quyết.

Khắc phục tình trạng trên, cuối năm 2021, BHXH tỉnh đã đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác BHXH, BHYT. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHYT theo hộ gia đình và BHXH tự nguyện. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT; chú trọng công tác giám định, tăng cường giám định chuyên đề, tăng tỷ lệ giám định điện tử, kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí không đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Giải quyết kịp thời chính xác các chế độ BHXH, BHTN; chi trả, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người hưởng. Phối hợp với cơ quan Bưu điện, hệ thống ngân hàng đẩy mạnh triển khai các giải pháp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian giao dịch. Triển khai quyết liệt giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm “Tiếp nhận hồ sơ" và tại đơn vị sử dụng lao động qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân./.