Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Sáng ngày 15/01/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Dự hội nghị có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Thúy Liễu - Giám đốc BHXH tỉnh; phó giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành; lãnh đạo phòng BHXH các huyện,thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng…
DSC_0147.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 song việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành BHXH năm 2020 vẫn đạt được nhiều thành tích nổi bật. Số người tham gia BHXH là 148.993, tăng 8.719 người so với năm 2019; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 133.403, đạt 104,5% kế hoạch tỉnh giao; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 768.200, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.012 tỷ đồng, đạt 102,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 319 tỷ đồng so với năm 2019. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 84,6 tỷ đồng, bằng 2,7% số phải thu. Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện đúng quy định. Năm 2020, ước thực hiện giám định khám chữa bệnh BHYT tại tỉnh cho 960.651 lượt người, giảm 50.274 lượt người so với năm 2019; ước chi khám chữa bệnh BHYT số tiền 425 tỷ đồng (cân đối dự toán được giao). Trong năm, ngành BHXH đã thực hiện 113 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 145% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; kiến nghị truy thu do đóng thiếu lao động, đóng thiếu thời gian, đóng không đúng mức 768 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về quỹ BHYT do chi khám chữa BHYT chưa đúng quy định 228 triệu đồng… Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Công tác truyền thông phát triển đối tượng được triển khai hiệu quả.

Năm 2021, BHXH tỉnh đề ra nhiệm vụ: Tập trung làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chính sách BHXH, BHYT; chú trọng truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện; tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra; quản lý, sử dụng chi phí khám chữa BHYT hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám định, đấu thầu thuốc, vật tư y tế; thực hiện tốt việc quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; chi trả các chế độ kịp thời…

DSC_0185.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức BHXH tỉnh trong năm qua, ghi nhận sự đóng góp của BHXH tỉnh đối với BHXH Việt Nam cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Trong năm 2021, BHXH tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành tốt các các chỉ tiêu đã đặt ra; đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, giảm phiền hà cho người tham gia và hưởng thụ BHXH, BHYT, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. 

DSC_0154.jpg
Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của BHXH Việt Nam

DSC_0167.jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH đã được nhận Kỷ niệm chương, Bằng khen của BHXH Việt Nam, Giấy khen của BHXH tỉnh./.