Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021
Sáng ngày 24/12/2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có bà Nguyễn Thị Thúy Liễu - Giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban,​​ ngành; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh…
7895623.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Năm 2020, BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); phát triển người tham gia, giảm nợ đọng. Quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ nhanh chóng, kịp thời. Mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT...

Số người tham gia BHXH năm 2020 ước đạt 16,101 triệu người, tăng 2,1% so với năm 2019; số người tham gia BHTN ước đạt 13,29 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 27% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT ước đạt 87,93 triệu người, tăng 2,3% so với năm 2019. Tổng số tiền chi trả chế độ BHXH năm 2020 là 230.134 tỷ đồng; số tiền chi trả BHTN tăng 32,7% so với năm 2019. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho trên 167,220 triệu lượt người với số tiền ước khoảng trên 102.940 tỷ đồng. Tính đến tháng 12/2020, toàn ngành đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 3.054 đơn vị, tổng số tiền các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là hơn 841.135 triệu đồng.

Năm 2021, BHXH Việt Nam tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, đề án, nhiệm vụ để triển khai hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; các chỉ thị, nghị quyết về phát triển đối tượng tham gia BHXH. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2021. Đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình. Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. 

DSC_0012.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của BHXH Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; là một trong các cơ quan thực hiện tốt nhất công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ những tồn tại và đề nghị ngành BHXH cần tập trung mở rộng diện bao phủ BHXH, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; chú trọng truyền thông thay đổi nhận thức, thói quen của người dân, góp phần bảo đảm an sinh bền vững. Tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành. Bộ Y tế cần phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam đề ra những giải pháp phù hợp trong việc thanh quyết toán BHYT, nâng cao chất lượng KCB./.