Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Chiều 30/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận các nội dung theo thẩm quyền. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,Thường trực Huyện ủy Thanh Liêm...

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, từ thực tiễn công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị của mình tập trung phân tích, đánh giá thẳng thắn, khách quan những kết quả đã đạt được trong năm 2023; những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan để có hướng khắc phục trên các mặt công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, quốc phòng- an ninh, nội chính... Trên cơ sở đó, dự báo chính xác tình hình, nhận diện những khó khăn, thách thức, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chương trình, nghị quyết cụ thể nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2024, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.…

Đối với các văn bản được quán triệt tại hội nghị, đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, bảo đảm sát tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Tỉnh ủy, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh; ban hành các văn bản cụ thể hóa tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Cùng đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh (giữa nhiệm kỳ 2020-2025) theo quy định, đảm bảo tiến độ; rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lý; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành lập các tiểu ban, tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 và tổ công tác theo dõi, hướng dẫn đại hội điểm của tỉnh cấp cơ sở và cấp huyện. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Về tình hình KT-XH cơ bản ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,41% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra; các ngành thương mại, dịch vụ từng bước được phục hồi; thu hút đầu tư tăng khá; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, tổ chức thành công chuỗi sự kiện của Tuần văn hoá, du lịch Hà Nam năm 2023. Giáo dục - đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Chỉ đạo tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, được Quân khu 3 đánh giá cao.

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông quan nội dung hội nghị.

Cũng trong chiều 30/11, BCH Đảng bộ tỉnh đã chia thành 3 tổ thảo luận tập trung về dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Tỉnh ủy. Trong đó tập trung thảo luận về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết số 35 ngày 30/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Đảng năm 2023 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, đề án trọng tâm của BTV Tỉnh ủy như: Nghị quyết số 04 ngày 06/3/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết số 05 ngày 10/5/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đề án số 01 ngày 28/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025; Đề án số 02 về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng, giai đoạn 2021-2025. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương ở cấp xã; việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Các đại biểu tổ 1 thảo luận.

Tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 30 ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 gắn với các nghị quyết chuyên đề của BCH, BTV Tỉnh ủy về lĩnh vực KT-XH, quốc phòng, an ninh; những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, nhất là các chỉ tiêu không đạt kết hoạch đề ra. Tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chậm. Tiến độ triển khai các quy hoạch, dự án đã được BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương nghiên cứu, đề xuất…..

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể, như: tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đấu giá đất, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy nhanh việc giải ngân đầu tư công, trong đó ưu tiên những dự án có tính khả thi để triển khai thực hiện (như các dự án đô thị lớn, các dự án hạ tầng khung); quyết liệt hơn việc luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; rà soát sắp xếp đơn vị hành chính; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, công vụ… ; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt hơn các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; giải pháp hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới...

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Các đại biểu tổ 2 thảo luận.

Sau hoạt động thảo luận tổ, chiều cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh đã họp tập trung, cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung KT-XH thuộc thẩm quyền trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh: Về tình hình phát triển KT-XH năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Về phê duyệt dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Về phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2022; Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 để ghi thu ghi chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp; Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công do ngân sách tỉnh bố trí vốn; Về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Về Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành hai bên đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (giáp ranh với Hà Nội) đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 (đường 68m) và đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục.

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Các đại biểu tổ 3 thảo luận.

Ngày 1/12, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục ngày làm việc với nhiều nội dung quan trọng khác.

Nguyễn Hằng​

Theo baohanam.com.vn