Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX
Chiều ngày 22/9/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức bế mạc.
IMG_8511.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội
IMG_8518.jpg
Đồng chí Trần Ngọc Nam - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tham luận tại Đại hội
Tại buổi bế mạc, đại biểu tiếp tục tham luận với các nội dung: Phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; những nhiệm vụ, giải pháp về môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững gắn với kiến nghị về môi trường sông Nhuệ, sông Đáy; phát triển du lịch trở thành động lực phát triển dịch vụ - thương mại, đô thị; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa. Như vậy, trong 3 ngày làm việc, tại Đại hội đã có 14 tham luận được trình bày trên tổng số 26 tham luận gửi tới Đại hội. 
bieu-quyet.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Báo cáo đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
dc-Huy.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy -  Bí thư Thị ủy Duy Tiên thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội
Cũng tại buổi bế mạc, đồng chí Phạm Hùng Thắng  - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy -  Bí thư Thị ủy Duy Tiên thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; các đại biểu đã biểu quyết thông qua Báo cáo đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
bttu-pb.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; là kết quả thành công của Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 322 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ; đồng thời cũng là ước mong của Nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh. Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tỉnh đã đạt được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra 05 bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, nhất là những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025; phấn đấu “xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ"./.