Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
Sáng ngày 18/10/2023,  Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh Hà Nam tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023.

IMG_1913.jpg

IMG_1917.jpg

Các đại biểu dự bế mạc

Dự bế mạc diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Quân ủy Trung ương - Tư lệnh Quân khu 3; Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phó trưởng BCĐ diễn tập tỉnh; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Bộ Quốc phòng,  Quân khu 3; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành viên BCĐ, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh năm 2023; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 diễn ra trong 2,5 ngày, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi của các bộ, ngành trung ương, trực tiếp là sự chỉ đạo, đạo diễn của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Các thành phần tham gia diễn tập đã quán triệt sâu sắc, vận hành có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW  ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X), các nghị định của Chính phủ về KVPT, các văn bản của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành địa phương ở các trạng thái quốc phòng. Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hà Nam năm 2023 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ" được tiến hành qua 03 giai đoạn: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Các nội dung diễn tập vận hành cơ chế, diễn tập thực binh đã diễn ra đúng thời gian, chương trình, sát thực tế. Qua diễn tập khẳng định trình độ chuyên môn, khả năng xử lý các tình huống của các lực lượng tham gia diễn tập.

 IMG_1939.jpg
​Tư lệnh Quân khu 3 Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập, Tư lệnh Quân khu 3 Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc ghi nhận và biểu dương các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng thực hiện thành công cuộc diễn tập. Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là trong xây dựng hoạt động KVPT. Tích cực đầu tư xây dựng, cải tạo, củng cố các công trình quân sự, quốc phòng, công trình lưỡng dụng, phát huy thế mạnh của KVPT để nâng cao khả năng huy động, động viên quốc phòng. Chú trọng xây dựng thế trận lòng dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh…

 IMG_1948.jpg
​Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu kết luận cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy khẳng định cuộc diễn tập lần này có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, thực hiện ở nhiều địa bàn. Nội dung diễn tập có nhiều vấn đề mới; các lực lượng tham gia diễn tập đã tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm, thống nhất tiến hành thực hiện theo đúng phương án, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các  sở, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị …về quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước. Định kỳ tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT, phòng, chống khủng bố, giữ vững an ninh chính trị; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Rà soát, bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT. Chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân sự, Công an, Mặt trận tổ quốc và các sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng và tăng cường các tiềm lực trong KVPT…

 IMG_1928.jpg
​Các tập thể, cá nhân được Quân khu 3 tặng Bằng khen

 IMG_1931.jpg

IMG_1933.jpg

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen

Tại lễ bế mạc, 07 tập thể và 07 cá nhân được nhận Bằng khen của Quân khu 3; 35 tập thể và 54 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh./.

Phạm Nga