Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BHXH tỉnh Hà Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2023: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
BHXH tỉnh Hà Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2023: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch
Chiều ngày 10/7/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có ông Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh; các Phó giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo: các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã.

z4517678523450_6b7dbd4c8def1269ca316198f102cf17.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

          6 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ với nhiều khó khăn, do hệ lụy của tình trạng bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong năm 2022, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… Song phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, BHXH tỉnh Hà Nam tích cực, chủ động tham mưu và bám sát sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của BHXH Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Công tác mở rộng đối tượng tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực, số người tham gia BHYT là: 813.470 người, đạt 100,4% kế hoạch; tăng 15.031 người so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 12.480 người so với cuối năm 2022. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,8%.

Số người tham gia BHXH là 177.164 người, tăng 5.528 người so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động là: 40% (giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Số thu BHXH, BHYT, BHTN là: 1.915,7 tỷ đồng, đạt 47,4% kế hoạch BHXH giao; tăng 262 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số nợ BHXH, BHYT là 170,8 tỷ đồng, tỷ lệ nợ là 4,32% kế hoạch thu, thấp hơn 0,49% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tỷ lệ nợ phải tính lãi là: 1,8% thấp hơn 0,47% tỷ lệ nợ BHXH Việt Nam giao (2,27%).

Thực hiện cấp 103.892 thẻ BHYT, 11.551 sổ BHXH cho người lao động; 100% người lao động tham gia được cấp sổ BHXH đúng quy định.

Thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN kịp thời, đúng quy định. 6 tháng đầu năm thực hiện giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHTN là: 39.706 lượt người.

Giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 516.509 lượt người, số tiền 221,1 tỷ đồng (tăng 114.654 lượt người, 31,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022), chiếm 46,01% ước dự toán giao (không bao gồm chi chăm sóc sức khỏe ban đầu).

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được thực hiện an toàn; đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tạo thuận lợi và giảm thời gian cho người thụ hưởng. Tính đến tháng 6/2023, chi BHXH, BHTN số tiền 1.348 tỷ đồng; có trên 80% người hưởng các chế độ ngắn hạn, 12,4% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trên 99% người hưởng trợ cấp thất nghiệp được chi trả qua tài khoản cá nhân. Tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị là 18,1%, đạt 90,5% kế hoạch giao.

Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, các trường học hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số. 6 tháng đầu năm cài đặt, cấp mật khẩu cho 25.819 người, đạt 33% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Hiện nay, có trên 174.000 người cài đặt và được cấp mật khẩu sử dụng ứng dụng VssID.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 88 đơn vị đạt 45,5% kế hoạch. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 37 lao động đóng thiếu thời gian, số tiền truy đóng là 302 triệu đồng; thu hồi tiền chi sai chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe của 55 lượt với số tiền 60,6 triệu đồng (đã thu hồi 33,7 triệu đồng). Ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

6 tháng cuối năm 2023, BHXH tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh về cải cách chính sách BHXH. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tập trung phát triển người tham gia BHYT theo hộ gia đình và BHXH tự nguyện. Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Thực hiện hiệu quả chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc thực hiện công tác KCB BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người tham gia theo quy định và theo đúng dự toán được giao. Giải quyết kịp thời chính xác các chế độ BHXH, BHTN; chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng. Đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; tăng cường thực hiện giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến; phối hợp thực hiện các nội dung triển khai Đề án 06. Đẩy mạnh cài đặt ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT.

z4517678528742_1299cb5e8216f08834aae4dcbe944e00.jpg
Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam Trần Mạnh Toàn phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam Trần Mạnh Toàn đánh giá cao sự nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh đã góp phần hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao. Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam cũng nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng hết mình của tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh để thực hiện tốt mục tiêu đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu số người tham gia BHXH đạt trên 171.000 người, BHXH tự nguyện đạt khoảng 20.000 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 93% dân số. Đồng thời, quản lý chặt chẽ người thụ hưởng; đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và hưởng thụ BHXH, BHYT, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 z4517678520566_5ca18b94d200e96256f84ca1facdad04.jpg
Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam Lê Quang Ngọc phát động phong trào thi đua chuyên đề 6 tháng cuối năm 2023

Tại hội nghị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam Lê Quang Ngọc đã phát động phong trào thi đua chuyên đề 6 tháng cuối năm 2023 với chủ đề: “Công chức, viên chức, người lao động BHHX tỉnh Hà Nam quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 06 tháng cuối năm 2023" để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được giao năm 2023./.

Hoàng Thuấn