Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BHXH Việt Nam phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề ...

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
BHXH Việt Nam phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06
BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 546/BHXH-CNTT gửi các đơn vị liên quan về việc phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/2/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/2/2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); căn cứ đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 798/BYT-KCB ngày 20/2/2023 của Bộ Y tế về việc phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử phục vụ Đề án 06; căn cứ nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, đường truyền, đồng thời nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn đáp ứng yêu cầu liên thông Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử điện tử từ các cơ sở KCB phục vụ Đề án 06.

madinhdanhYte_20190926105232AM_20201229113229AM.jpg

BHXH Việt Nam phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 (Ảnh minh họa)

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam đề nghị: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở KCB trong việc tạo lập và liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử điện tử lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng: Tiếp nhận và hỗ trợ vướng mắc của các cơ sở KCB qua tổng đài 1900.9068.

Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin về kết quả triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ hạ tầng, giải pháp để hoàn thiện chức năng tạo lập, triển khai hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06. Hướng dẫn tạo lập và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và Giấy khám sức khỏe lái xe trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Trung tâm CNTT đảm bảo về mặt kỹ thuật để hệ thống hoạt động ổn định; tổng hợp, báo cáo về kết quả, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), BHXH Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả.

Đáng chú ý, Thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06, ngày 15/12/2022, BHXH Việt Nam có Công văn số 3829/BHXH-CNTT gửi Bộ Y tế và Công văn số 3997/BHXH-CNTT ngày 28/12/2022 gửi Bộ Y tế, Bộ GT-VT về việc phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến. Theo đó, BHXH Việt Nam đã hoàn thành các công việc được giao. Trong đó, bổ sung chức năng cho phép cơ sở y tế đăng ký tài khoản để phục vụ việc gửi dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT; Bổ sung chức năng để Bộ Y tế/Sở Y tế (cơ quan chủ quản cơ sở y tế) phê duyệt đăng ký cấp tài khoản cho cơ sở y tế; Bổ sung hàm gửi dữ liệu khám sức khỏe để phần mềm của cơ sở y tế kết nối với Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT thông qua dịch vụ web (API); Bổ sung hàm (API) tra cứu dữ liệu khám sức khỏe để Bộ Y tế, Bộ GT-VT tích hợp phục vụ triển khai DVC trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến.

Ngày 5/1/2023, BHXH Việt Nam có Công văn số 25/BHXH-CNTT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở y tế trong quá trình đăng ký tài khoản, gửi dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Ngày 27/2/2023, BHXH Việt Nam đã nâng cấp, bổ sung chức năng tạo lập Giấy khám sức khỏe lái xe trực tiếp trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và có Công văn số 507/BHXH-CNTT gửi Bộ Y tế, Bộ Công an để tiếp tục triển khai.

Tính đến ngày 28/2/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận đề nghị phê duyệt gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe của 970 cơ sở KCB; tiếp nhận tổng số 2.382 dữ liệu giấy khám sức khỏe hợp lệ của 38 cơ sở KCB trên toàn quốc./.

 

PV

Theo baohiemxahoi.gov.vn

 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/chuyen-doi-so.aspx?CateID=176&ItemID=20217&OtItem=date