Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BHXH Việt Nam triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
BHXH Việt Nam triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày 15/7 BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2062/BHXH-TST gửi BHXH các địa phương về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Theo đó, ngày 8/7/2021, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1988/BHXH-TST về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung sau:
Căn cứ dữ liệu quản lý thu BHXH, BHYT, rà soát đối tượng, điều chỉnh ngay mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, gửi thông báo về số tiền có được do giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, số tiền được giảm 12 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) ước tính bằng số tiền được giảm trong tháng 7/2021 nhân 12 tháng, xong trước ngày 16/7/2021, tổng hợp kết quả báo cáo BHXH Việt Nam (mẫu đính kèm).
Anh bao hiem 2.jpg

Hình minh hoạ

Trường hợp đơn vị có người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên) thì hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH, BHYT (Mẫu số D02-LT, ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam) gửi cơ quan BHXH để điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN theo quy định.
Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp đơn vị chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử thì hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ giấy.
 Hàng tháng cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị (Điều 23 Quy trình quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 20/6/2020 của BHXH Việt Nam) cập nhật phần mềm, điều chỉnh mức đóng theo quy định.
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?CateID=52&ItemID=16942&OtItem=date

Theo baohiemxahoi.gov.vn