Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thanh Liêm
Chiều ngày 20/8/2019, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Thanh Liêm.

Cùng đi với đoàn có ông Trần Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Phạm Tư Lành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Tiếp đoàn có ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm; ông Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm; ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy…

TOAN-CANH-SUA.jpg

Các đại biểu dự buổi làm việc

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm tại hội nghị nhấn mạnh: Sau 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp, các ngành, nhân dân trong huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực  khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Hết năm 2019 ước có 17/18 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao, như: Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 4 năm tăng 22,39%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 15,55%/năm; thu ngân sách tăng 15%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư nâng cấp và xây dựng mới nhiều công trình, dự án tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo thuận lợi thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thanh Liêm đã huy động được trên 635,260 tỷ đồng tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến hết năm 2018 toàn huyện có 16/16 xã đạt chuẩn NTM, huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018, dự kiến về đích trước 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác xã hội hóa trong các hoạt động thể dục thể thao, tuyên truyền được đổi mới, bước đầu thu được kết quả tốt; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 2,3%. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và tổ chức hoạt động; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số tổ chức đảng có mặt chưa được chú trọng; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ở một số đảng bộ xã có nội dung chưa sát với thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản còn hạn chế. Kết quả thực hiện chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch đại hội đề ra. Một số mô hình, đề án phát triển kinh tế nông nghiệp chưa thực sự phát huy hiệu quả; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy còn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; dư luận xã hội về một số vụ việc liên quan tới môi trường Tây Đáy như khói, bụi, tiếng ồn, nước thải có lúc, có việc còn diễn ra gay gắt…

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại; đồng thời đề xuất một số giải pháp huyện Thanh Liêm cần thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THAM-QUAN-2-SUA.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thăm mô hình “một cửa” tại UBND xã Liêm Phong

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Thanh Liêm đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đã đề ra. Tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng cấp cơ sở. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2019; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có sai phạm; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp. Đối với kiến nghị, đề xuất của huyện, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu, đề nghị các ban, ngành chức năng của tỉnh rà soát, báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất…

BI-THU-Tq-THEU-REN.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cùng đoàn công tác thăm cơ sở thêu ren xuất khẩu Thuận Vũ (xã Thanh Hà)

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm mô hình “một cửa" của xã Liêm Phong và Cơ sở thêu ren xuất khẩu Thuận Vũ (xã Thanh Hà)./.