Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với thành viên Tiểu ban Văn kiện phụ trách phần công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và c...

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với thành viên Tiểu ban Văn kiện phụ trách phần công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
Sáng ngày 20/3/2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với thành viên Tiểu ban Văn kiện phụ trách phần công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

DSC_4924.jpg
Các đại biểu dự buổi làm việc

Dự buổi làm việc còn có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Tiểu ban Văn kiện, tổ biên tập, tổ giúp việc của tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện phụ trách phần công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội…

DSC_4932.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị (lần 2) và tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung, số liệu, đánh giá kết quả, các chỉ tiêu cụ thể, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhiệm kỳ tới để hoàn thiện hơn báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình công tác tổ chức bộ máy và cán bộ trước, sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo chuyên đề, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trong xây dựng, hoàn chỉnh các báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực xây dựng Đảng.

DSC_4921.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc​​

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, thành viên Tiểu ban Văn kiện, thành viên tổ biên tập, tổ giúp việc của Tổ biên tập của Tiểu ban văn kiện chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo yêu cầu về tính khái quát, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đề xuất sát thực những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đột phá, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhiệm kỳ tới. Đối với các báo cáo thực hiện các nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2015 - 2020 các đơn vị được giao phải chủ động nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện số liệu đảm bảo chính xác, đánh giá sâu các nội dung. Đối với các nội dung gắn với chương trình hành động phải đánh giá chính xác và chủ động đề xuất giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới. Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, thành viên Tiểu ban văn kiện, tổ biên tập, tổ giúp việc của Tiểu ban văn kiện phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để góp phần hoàn thành sớm Dự thảo Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề tiếp tục xin ý kiến các ban, bộ, ngành trung ương./.