Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã ...

Tin theo lĩnh vực Văn hóa, xã hội  
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên
Sáng ngày 11/11/2023, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên.

IMG_2367.jpg

Đại biểu dự ngày hội

Dự ngày hội còn có các đồng chí: Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Đinh Văn An - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Lượng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Duy Tiên; lãnh đạo các: sở, ban, ngành, thị xã Duy Tiên, phường Hoàng Đông cùng cán bộ Nhân dân tổ dân phố Ngọc Động...

 IMG_2358.jpg

Một trong những tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội

Trong không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Ngọc Động ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam. Tổ dân phố Ngọc Động có tổng số 840 hộ với 2.658 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, với tinh thần đoàn kết, nhân dân trong tổ dân phố đã phấn đấu thực hiện hiệu quả 05 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đời sống của nhân dân trong tổ dân phố từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, điện, đường, trường, trạm được sửa chữa nâng cấp và xây mới khang trang, sạch đẹp, đường làng đều trải nhựa và ngõ xóm được bê tông hóa; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị khu dân cư được củng cố, kiện toàn và hoạt động đi vào nề nếp. Qua bình xét có 805 hộ/840 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có 10 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc; tỷ lệ hộ khá và giầu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,07%...

IMG_2394.jpg 

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng hoa chúc mừng ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Ngọc Động đã đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thị xã Duy Tiên, phường Hoàng Đông nói chung và tổ dân phố Ngọc Động nói riêng tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, quy định của địa phương và của tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận, tổ dân phố tiếp tục phát huy sức mạnh “Đại đoàn kết dân tộc"; thực hiện tốt các hương ước, quy ước, “Quy chế dân chủ ở cơ sở". Nhân dân tổ dân phố Ngọc Động phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh của khối “Đại đoàn kết toàn dân tộc" và những kết quả đã đạt được; đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập; tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; phòng, chống các tệ nạn xã hội; xây dựng tổ dân phố tự quản và làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn cơ sở, để “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" thực sự là Ngày hội của toàn dân. Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh nói chung và thị xã Duy Tiên, phường Hoàng Đông nói riêng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ dân phố trong phường nói chung và tổ dân phố Ngọc Động nói riêng đoàn kết, thống nhất và phát triển toàn diện.

IMG_2400.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng quà cho các hộ nghèo tổ dân phố Ngọc Động

IMG_2401.jpg 

​Các gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng

Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trao tặng 12 suất quà cho 12 hộ nghèo của tổ dân phố Ngọc Động; Ban Tổ chức trao thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu; tổ dân phố Ngọc Động phát động hưởng ứng thi đua năm 2024./.

Lương Hậu