Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Hội Nông dân tỉnh
Sáng ngày 17/9/2021, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Hội Nông dân (HND) tỉnh về kết quả hoạt động của hội thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới.
IMG_6923.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc
Dự buổi làm việc còn có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đinh Văn An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; ông Tạ Văn Đạt  - Chủ tịch HND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy...
IMG_6930.jpg
Ông Tạ Văn Đạt  - Chủ tịch HND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động hội tại buổi làm việc
Báo cáo của HND tỉnh tại buổi làm việc cho thấy: 09 tháng đầu năm 2021, các cấp HND trong tỉnh đã phát huy truyền thông đoàn kết triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, vừa lao động, sản xuất, vừa thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch về nhiệm vụ công tác hội. Hội viên HND toàn tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã​ hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Công tác hội và phong trào nông dân tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; công tác tham mưu đã chủ động, sát thực tế hơn, phù hợp điều kiện tình hình thực tế địa phương; các mô hình dân vận khéo được lan tỏa rộng rãi. Công tác tuyên truyền giáo dục của Hội được đổi mới, thực hiện sâu rộng và kịp thời, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19; phong trào của Hội được tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên được đẩy mạnh hơn. 09 tháng năm 2021 đã có 101.138 hộ nông dân đăng ký danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi". Thành lập mới 07 tổ hợp tác, 07 hợp tác xã; chỉ đạo các cấp hội tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đến ngày 13/8/2021 là 16, 770 tỷ đồng. Phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 116.813 lượt hội viên; hỗ trợ dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 3.551 người. Tổ chức hội ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong phát triển nông nghiệp; vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân được phát huy...
IMG_6922.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị thời gian tới, các cấp HND quan tâm thực tốt một số nhiệm vụ sau: Nắm bắt, nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của trung ương, của tỉnh và các quy định pháp luật, từ đó xác định vai trò trách nhiệm của Hội, tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện. Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hội viên thực hiện mục tiêu kép, phòng, chống dịch Covid -19 thành công. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Hỗ trợ nông dân tham gia tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ vay vốn ưu đãi qua “Quỹ hỗ trợ nông dân" để nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, bảo đảm tính bền vững; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân; xây dựng các hợp tác xã, các tổ hợp tác phát triển và khẳng định giá trị của các sản phẩm OCOP.

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh theo Quyết định số 217, số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới tập trung vào nội dung giám sát, phản biện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới để tổ chức Hội là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với người dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Đối với các đề xuất, kiến nghị của HND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy sẽ giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét sớm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhưng vấn đề cần báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất cụ thể./.