Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chiều ngày 18/9/2019, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành.

Cùng dự buổi làm việc có ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo: Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh…

IMG_0013.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 là 19.684.687 triệu đồng, bao gồm: Vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương, vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn đầu tư từ nguồn để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước. Lũy kế giải ngân từ đầu năm 2016 đến ngày 31/8/2019 đạt 7.440.897 triệu đồng, bằng 75,35% tổng số vốn đấu tư công đã giao. Về công tác xúc tiến thu hút đầu tư, sở đã tham mưu xây dựng chương trình công tác xúc tiến đầu tư 05 năm (2016 - 2020), hằng năm trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức 06 lần xúc tiến thu hút đầu tư ở nước ngoài và 02 lần trong nước. Thu hút đầu tư đạt kết quả cao: Từ năm 2016 đến nay thu hút được 404 dự án đầu tư (trong đó có 132 dự án FDI và 272 dự án trong nước) với tổng nguồn vốn đầu tư cấp mới, điều chỉnh là 1.838,8 triệu USD và hơn 67.029,4 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương của Nhà nước về sắp xếp bộ máy hoạt động, cải cách thủ tục hành chính công, sở đã bố trí cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ, tập trung rà soát thủ tục hành chính, tham mưu cho UBND tỉnh cắt bỏ những thủ tục không phù hợp với hiện hành.

IMG_0017.jpg
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Oang trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể, cán bộ nhân viên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới rất nặng nề, trong đó ngành phải thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2016 - 2020) và xây dựng báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá lại những điểm còn tồn tại, phân tích rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu về cơ chế chính sách, đầu tư công, tháo gỡ khó khăn về nợ công, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp lại bộ máy hoạt động.

IMG_0003.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc​​