Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thuỷ làm việc với Sở Tài chính

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thuỷ làm việc với Sở Tài chính
Chiều ngày 02/10/2019, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Tài chính về thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành.

Cùng dự buổi làm việc có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư , Cục Thuế tỉnh cùng cán bộ chủ chốt Sở Tài chính.

DSC_2091.jpg
Các đại biểu dự buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tình hình thực hiện chi ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019, đạt và vượt kế hoạch được giao. Thu ngân sách nhà nước năm 2016 được 4.692.295 triệu đồng, đạt 137% dự toán trung ương giao, 112% dự toán HĐND tỉnh giao; năm 2017 được 6.250.990 triệu đồng, đạt 130% dự toán trung ương giao, 124% dự toán HĐND tỉnh giao; năm 2018 được  7.872.968 triệu đồng, đạt 119% dự toán trung ương giao, 116% dự toán HĐND tỉnh giao. Năm 2019, phấn đấu thu ngân sách đạt 8.708.667 triệu đồng, trong đó 9 tháng đầu năm ước thực hiện thu ngân sách nhà nước được 6.869.885 triệu đồng, đạt 89% dự toán trung ương giao và đạt 88% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 25% so với cùng kỳ. Các khoản thu nội địa để cân đối ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 đạt 5.469.885 triệu đồng, tăng 85% dự toán trung ương giao, 83% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17% so với cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 1.400.000 triệu đồng, đạt 111% dự toán trung ương và dự toán địa phương giao. Về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, theo chỉ đạo của Trung ương: Dự toán thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất), bình quân tăng tối thiểu 10 - 12% so với ước thực hiện năm 2019; dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5 - 7% so với thực hiện năm 2019. Dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 là 9.199.000 triệu đồng. Đối với công tác chi ngân sách nhà nước bảo đảm chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

DSC_2084.jpg

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, ngành Tài chính đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng tâm, trọng điểm nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ lĩnh vực kinh tế, trong đó phấn đấu tăng dần tỷ trọng thu nội địa, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách và nuôi dưỡng hiệu quả các nguồn thu.

DSC_2101.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân viên ngành Tài chính trong việc tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu của tỉnh là tăng thu cân đối ngân sách, trong đó ngành Tài chính cần làm rõ từng khoản thu, nguồn thu ở đâu. Những năm tới, dự án nào sẽ cho thu ngân sách, bảo đảm nguồn thu phải bền vững, trong đó nguồn thu được tính toán rõ dựa trên cơ sở khoa học; quỹ đất của tỉnh có hạn, nếu thu ngân sách dựa vào đất để hoàn thành và vượt kế hoạch thì không bền vững.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo ngành Tài chính: Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách, bảo đảm nâng cao hiệu quả nguồn thu. Để tham mưu cho tỉnh về kế hoạch thu, chi ngân sách giai đoạn 2020 - 2025, ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khuyến khích các địa phương tăng thu, thu đủ và chịu trách nhiệm trước nguồn thu của mình; tích cực kiểm tra các địa phương thu, chi ngân sách, đặc biệt là thường xuyên giám sát thu, chi, không để xảy ra tiêu cực, mất phong trào ở địa phương; đánh giá sát từng nguồn thu để có giải pháp nuôi dưỡng thu lâu dài; tranh thủ chỉ đạo của trung ương, của tỉnh xây dựng kế hoạch phù hợp với toàn khóa và cụ thể từng năm; huy động các nguồn lực đầu tư để nâng cao hiệu quả nguồn thu ngân sách; xây dựng và triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách; tham mưu xử lý các khoản nợ công; rà soát, quyết toán các dự án đã hoàn thành; tham mưu cho UBND tỉnh chi ngân sách theo đúng quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin./.