Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Sở Xây dựng

Tin theo lĩnh vực Xây dựng  
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Sở Xây dựng
Chiều ngày 04/10/2019, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Xây dựng về thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở Xây dựng; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính cùng cán bộ chủ chốt Sở Xây dựng.

IMG_3281.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành nêu rõ: Trong những năm qua, Sở Xây dựng đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, qua đó góp phần quan trọng trong công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác phát triển và quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật, sở đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch xây dựng phân khu chức năng đặc thù, quy hoạch chi tiết xây dựng có chức năng quan trọng, mang tính chiến lược, tác động lớn và là tiền đề hình thành hệ thống đô thị, cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam. Hiện nay, 17/17 đô thị trong hệ thống đô thị toàn tỉnh có quy hoạch chung được phê duyệt; toàn tỉnh đã có 16/17 đô thị được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V đến đô thị loại II; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, sở đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 19 đồ án quy hoạch xây dựng phân khu; quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 102 đồ án quy hoạch. Đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX đề ra đến năm 2020 đạt 25m2 sàn/người, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh ban hành đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thực hiện xây dựng 5.626 hộ/7.171 hộ (đạt 78,45%), đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành đề án xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng tiến độ đề ra. Công tác quản lý hoạt động xây dựng được đổi mới và tăng cường kiểm soát. Từ năm 2016 đến nay, sở đã thẩm định khoảng 950 dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Bên cạnh đó, công tác quản lý vật liệu xây dựng được quan tâm thực hiện. Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Xi măng giai đoạn 2015 - 2020 và Đề án hậu Xi măng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện. Đến hết tháng 8/2019, Sở Xây dựng đã thực hiện việc cắt giảm 33/43 thủ tục hành chính; việc giải quyết các thủ tục hành chính được sở thực hiện đảm bảo về chất lượng và thời gian giải quyết.

IMG_3276.jpg
Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở Xây dựng trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Sở Xây dựng. Đồng thời, sở đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; bổ sung biên chế, công chức, kinh phí hoạt động để đáp ứng thực hiện các công việc đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ; quan tâm chỉ đạo xác định rõ mô hình hoạt động trung tâm theo hướng đơn vị sự nghiệp công, tự chủ một phần kinh phí để có phương hướng hoạt động sản xuất…

IMG_3271.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc​​

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân viên ngành Xây dựng trong việc tham mưu với tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, quản lý quy hoạch, tập trung nghiên cứu phân cấp quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng quy hoạch; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng quy hoạch; rà soát lại các quy hoạch trên địa bàn để kịp thời tham mưu điều chỉnh, tránh tình trạng chồng chéo; nghiên cứu tăng cường kêu gọi, lựa chọn các dự án đầu tư các vùng đã được quy hoạch; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; quản lý chặt chẽ các công trình đã được cấp phép xây dựng; tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, những đồ án xây dựng quy hoạch đô thị mới, kết nối hạ tầng; quan tâm hơn nữa quy hoạch hạ tầng đô thị, nông thôn, nhất là đối với các tuyến đường, xã hội hóa các dự án đầu tư; quản lý chặt chẽ quy hoạch về vật liệu xây dựng, cấp thoát nước; tiếp tục thanh tra, kiểm tra phòng ngừa các vi phạm xây dựng; cán bộ công chức của sở tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra…./.​