Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
Sáng ngày 07/9/2021, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh.
Cùng đi còn có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đinh Văn An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Tiếp đoàn, Ủy ban MTTQ tỉnh có bà Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trưởng, phó phòng thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh...

IMG_6673.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc
Theo báo cáo tại buổi làm việc, 8 tháng năm 2021, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là công tác tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tham gia tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hưởng ứng và phát động đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Kết quả vận động ủng hộ nộp về Ủy ban MTTQ tỉnh từ đầu năm đến nay được trên 16 tỷ đồng, ủng hộ quỹ Vắc xin Covid-19 trên 41 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Cuộc vận  động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo tỉnh" năm 2021, toàn tỉnh  đã thu được  trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây mới 30 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây mới năm 2021; tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo trong tỉnh… Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh được tăng cường; năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp được nâng lên… Những hoạt động trong 8 tháng năm 2021 của MTTQ tỉnh đã góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa phát triển kinh tế.
IMG_6680.jpg
Bà Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị với đoàn công tác một số nội dung: Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát, trang bị máy chủ và cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; nghiên cứu cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khối cơ quan Đảng hoặc chính quyền; chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí cho Ủy ban MTTQ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm có kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức trong các cơ quan Khối Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị, xã hội…
IMG_6661.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong thời gian tới quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên. Tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình tự quản ở cộng đồng khu dân cư; các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ các địa phương phía Nam sớm chiến thắng dịch bệnh, trở lại cuộc sống bình thường, ủng hộ Quỹ vắcxin, Quỹ phòng chống Covid-19 và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, các hộ gia đình gặp khó khăn. Nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; tổng hợp tình hình nhân dân, ý kiến, kiến nghị cử tri với kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND các cấp; nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề phát sinh theo quy định. Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp, trong đó cần quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”.../.