Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Bình Lục phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Sáng 8/1, UBND huyện Bình Lục đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

binh_luc_1-12_37_15_629.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí: Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự hội nghị.

Nét mới trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của huyện Bình Lục là trên cơ sở các phong trào và chỉ tiêu thi đua do tỉnh hướng dẫn, huyện đã phát động, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm của từng khối, từng ngành và lĩnh vực, tổ chức ký giao ước thi đua. Việc xét khen thưởng được chú trọng đến các đối tượng trực tiếp lao động, sản xuất và động viên những đơn vị khắc phục khó khăn, có sự phấn đấu vươn lên rõ rệt.

Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh tế, xã hội năm 2019 của huyện ổn định và phát triển, 18/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chuyển dịch và nâng cao giá trị; việc tích tụ ruộng đất để xây dựng các mô hình, đề án được triển khai tích cực. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị xuất khẩu tăng mạnh. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh trật tự được giữ vững. 18/18 xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2020, UBND huyện Bình Lục tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nghiêm túc thực hiện việc tổ chức sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và các doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện. Chú trọng công tác tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng.

binh_luc_2-12_37_15_910.jpg
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân​​​

Tại hội nghị, 01 tập thể, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 04 tập thể, Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 10 tập thể. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019 đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen, UBND huyện tặng Giấy khen. UBND huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020./

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/binh-luc-phat-dong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-nam-2020-20318.html


Theo baohanam.com.vn