Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024
Sáng ngày 26/12/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024. Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

DSC_8576.jpg

DSC_8568.jpg

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch  UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan…

Năm 2023, Bộ LĐ -TB&XH tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cùng với sự phục hồi và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập của người lao động đều tăng so với năm 2022. Ước thực hiện năm 2023, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người. Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tỉ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH khoảng 39,25%, tỉ lệ lao động trong tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 31,58%. Tiếp tục đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đến nay, cả nước có 1.886 cơ sở GDNN, gồm 399 trường cao đẳng, 429 trường trung cấp và 1.058 trung tâm GDNN. Tuyển sinh học nghề năm 2023 ước đạt hơn 2,29 triệu người; tốt nghiệp ước đạt hơn 2 triệu người. Công tác chăm sóc người có công với cách mạng, đời sống người có công tiếp tục được nâng cao hơn. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp thường xuyên cho 1.138.816 đối tượng với kinh phí thực hiện cả năm khoảng 29.000 tỉ đồng; trợ cấp một lần cho 2.332 người với tổng kinh phí 100 tỉ đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng được đẩy mạnh. Đời sống người có công và thân nhân người có công tiếp tục được cải thiện, nâng cao hơn. Các chính sách, chương trình giảm nghèo được thực hiện khá toàn diện và tương đối đầy đủ, đời sống của hộ nghèo từng bước cải thiện, nâng cao; an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Ước tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh; bảo đảm duy trì các dịch vụ trợ giúp xã hội và kịp thời phát hiện, giải quyết, thông tin về các vấn đề, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em và liên quan đến quyền trẻ em. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động được 110 tỉ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 68.011 lượt trẻ em, với kinh phí 50,605 tỉ đồng, hỗ trợ gián tiếp cho 57.489 lượt trẻ em với kinh phí 48,485 tỉ đồng. Duy trì tỉ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đạt 57%. Công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người được đẩy mạnh. Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được thực hiện thường xuyên.

z5010892235788_b43c6a6074a96b16b3e42f17e5193b5b.jpg 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Bộ LĐ -TB&XH xác định: Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới toàn diện, thực hiện quyết liệt các khâu đột phá phát triển GDNN, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội đối với người có công, quan tâm đời sống người nghèo, người gặp khó khăn, thu nhập thấp; tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của ngành LĐ-TB&XH trong năm 2023. Đồng thời đề nghị toàn ngành LĐ-TB&XH tiếp tục tập trung, quyết liệt với quyết tâm cao, linh hoạt, khoa học và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quyết liệt trong hành động theo phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển". Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để phát triển đồng bộ các yếu tố của thị trường lao động, nâng cao chất lượng hoạt động của các định chế trung gian của thị trường; thúc đẩy tạo việc làm bền vững, chú trọng tạo việc làm mới; quan tâm nâng cao chất lượng công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như hỗ trợ người lao động về nước đúng hạn hòa nhập thị trường lao động trong nước. Thúc đẩy đào tạo lao động có trình độ tay nghề cao; đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo; hoàn thiện, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số; làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công với cách mạng, công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường phòng, chống tệ nạn xã hội.../

Thúy Anh​