Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bổ sung chức năng cập nhật lại thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhật giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Bổ sung chức năng cập nhật lại thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhật giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Để đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý hoạt động vận tải hàng hóa, góp phần cho quá trình lưu thông hàng hóa được thuận lợi, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19;

 Căn cứ Công văn số 6096/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) về việc bổ sung chức năng cập nhật lại thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhật giấy xét nghiệm SARS-CoV-2;

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam hướng dẫn triển khai tới các đơn vị vận tải chức năng cập nhật bổ sung thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhật giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải quốc gia tại địa chỉ https://luongxanh.drvn.gov.vn. ​