Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Sáng ngày 09/11/2023, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Dự Hội nghị có ông Lê Ngọc Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông cùng hơn 30 học viên là cán bộ quản lý lĩnh vực báo chí, xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông; cán bộ phụ trách Cổng Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh; cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

7887.jpg

Ông Lê Ngọc Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, ông Lê Ngọc Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông nhấn mạnh: Việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo nhằm góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc Việt Nam, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; từ đó chủ động đấu tranh bác bỏ quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo, dân tộc của Việt Nam.

5445.jpg

​Tiến sĩ Bùi Xuân Việt, Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia  Hồ Chí Minh truyền đạt các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Kỹ năng thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, có các chuyên đề chi tiết về các kỹ năng định hướng, tiếp cận, thu thập xử lý thông tin về tín ngưỡng, tôn giáo phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; Kỹ năng vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; Kỹ năng nhận diện và đấu tranh với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật.

 z4865827837965_1d50a953aea5f3c9d3f4e3614a8d99b7.jpg

​​Các học viên dự lớp lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên có thêm kỹ năng chuyên môn khi thực hiện tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Qua đó nâng cao kỹ năng định hướng, tiếp cận, thu thập và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương./.

Khánh Ngọc