Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Ngày 05/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết Chỉ thị số 16-CT/TU tại đây 16_Chi thi.pdf