Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Chỉ thị tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, để tổ chức cho nhân dân đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, văn bản số 1277-CV/TU ngày 23/12/2019 của Tỉnh ủy về chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Tết năm 2020.

Xem chi tiết tại đây./.

Tin liên quan