Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về công tác Quốc phòng địa phương năm 2024

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Chỉ thị về công tác Quốc phòng địa phương năm 2024
Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về công tác Quốc phòng địa phương năm 2024.
Xem chi tiết tại đây 10.CT_0001.pdf