Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại và phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh trong năm học 2019 - 2020 và những năm tiếp theo.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây.