Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022
Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 01/CT-BYT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022.
Xem chi tiết Chỉ thị số 01/CT-BYT tại đây! 01-CT.signed_Bo Y te.pdf