Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Chỉ thị về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng; bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

2. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái" của dân tộc, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hộ nghèo; công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có đông người lao động...

Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng đang ở tuyến đấu chống dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là trong các khu cách ly, điều trị tập trung.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/12/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm các ngày truyền thống, các hội nghị, hội thảo, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc, của địa phương và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, đơn vị.

4. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về những điều đảng viên không được làm. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không tham dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

5. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp:

- Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết; phát hiện, xử lý nghiêm kịp thời mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.

- Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hoá và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân thuận tiện, an toàn; đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết.

- Làm tốt công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Các cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc chữa bệnh, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trước, trong và sau Tết. Các tổ chức tín dụng bảo đảm tốt việc cung ứng dịch vụ thanh toán ổn định, an toàn và thông suốt. Thực hiện tốt các giải pháp, kế hoạch đảm bảo cung cấp điện, nước phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, nhất là trong dịp Tết.

6. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý sớm, không để bị động, bất ngờ. Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; bố trí lực lượng thường trực bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá - xã hội của tỉnh. Thực hiện nghiêm Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

7. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng bắt tay vào làm việc, đưa các hoạt động trở lại bình thường. Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, giải quyết kịp thời công việc của các tổ chức và cá nhân theo quy định.

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao ý thức tự giác của toàn dân trong phòng, chống dịch Covid-19; các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật liệu cháy nổ; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

9. Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nghiêm túc quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này./. ​