Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30' đến 21h30' ngày 27/3/2021 (thứ Bảy). Sự kiện nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, tạo môi trường sống trong sạch.

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới về chống biến đổi khí hậu và đồng thời góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh, tất cả các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 với các tiêu chí cụ thể sau:

Tiêu chí chung: Vận động cá nhân, tổ chức tham gia vào chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 từ 20h30' đến 21h30' ngày 27/3/2021 (thứ Bảy).

Tiêu chí cụ thể:

- Các hộ sử dụng điện tắt các thiết bị điện không cần thiết, chỉ nên sử dụng 01 đến 02 bóng đèn tiết kiệm năng lượng và tối đa 01 máy thu hình.

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp chỉ dùng đèn bảo vệ, tắt hết đèn chiếu sáng sân vườn, đèn trang trí (nếu có).

- Các hộ kinh doanh tắt hết đèn trang trí, quảng cáo.

- Các doanh nghiệp nghiên cứu bố trí sản xuất hợp lý sao cho tiết kiệm điện nhất có thể trong quá trình diễn ra sự kiện, tắt các thiết bị chiếu sáng ngoài nhà không cần thiết.

- Các đơn vị quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị nghiên cứu tiết giảm công suất chiếu sáng đường phố, công viên và các công trình công cộng khác trong thời gian diễn ra sự kiện./.


Tin liên quan