Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiều 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 20

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Chiều 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 20
Tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 20, chiều 28/5/2021, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung về xây dựng Trung tâm hành chính (TTHC) huyện Thanh Liêm đến năm 2025; Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả 3 năm thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện Thanh Liêm.
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ngành chức năng của tỉnh.
btv-tinh-uy-tiep-tuc-noi-dung-chuong-trinh-hoi-ngh-56-0.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về báo cáo xây dựng TTHC huyện Thanh Liêm đến năm 2025: Mục tiêu, xây dựng TTHC huyện đồng bộ, hiện đại, có bản sắc riêng; là đô thị lõi thúc đẩy phát triển đô thị toàn huyện, tạo tiền đề để xây dựng huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí thị xã vào năm 2030. TTHC huyện Thanh Liêm được đặt tại trung tâm thị trấn Tân Thanh.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tổ chức thực hiện: trên cơ sở quy hoạch chung được phê duyệt, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực, trước hết hoàn thiện tuyến đường T1, đây là công trình giao thông có tính kết nối cao trong khu vực; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án (trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Tân Thanh; trụ sở làm việc các cơ quan ngành dọc, các công trình công cộng...); rà soát danh mục các dự án đầu tư để bố trí theo thứ tự ưu tiên, chú trọng các công trình hạ tầng trọng điểm để làm động lực cho phát triển; thu hút các dự án đầu tư phát triển thương mại dịch vụ cấp đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) các cấp, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng làm việc... Về tổng kinh phí thực hiện ước tính khoảng 5.970 tỷ đồng. Lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí  đổi tên Kết luận về xây dựng TTHC huyện Thanh Liêm đến năm 2025 tạo tiền đề để xây dựng huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí thị xã năm 2030 thành xây dựng TTHC huyện Thanh Liêm đến năm 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc xây dựng TTHC huyện Thanh Liêm sẽ tạo thành đô thị lõi là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa phát triển đô thị dịch vụ - thương mại của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), đô thị của huyện nói riêng và tỉnh nói chung.

Về mục tiêu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Xây dựng TTHC huyện đồng bộ, hiện đại, có bản sắc riêng. Việc xây dựng TTHC huyện phải đảm bảo phù hợp quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch vùng huyện Thanh Liêm và quy hoạch chung đô thị huyện được phê duyệt, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

btv-tinh-uy-tiep-tuc-noi-dung-chuong-trinh-hoi-ngh-56-2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với nhiệm vụ giải pháp thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trước hết rà soát lại toàn bộ chủ trương có liên quan đến việc xây dựng TTHC huyện để điều chỉnh cho phù hợp. Xác định rõ trọng tâm trọng điểm để xây dựng kế hoạch, lập danh mục các dự án đầu tư để bố trí theo thứ tự ưu tiên, đồng thời phân kỳ đầu tư cho phù hợp với tình hình phát triển KT- XH của khu vực. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ đặc biệt khai thác lợi thế về vị trí, cảnh quan để phát triển du lịch, tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Về nguồn vốn đầu tư (từ ngân sách và xã hội hóa). Thời gian thực hiện theo tiến độ và kết thúc cơ bản vào năm 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, BTV Huyện ủy Thanh Liêm, các ban ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp kiểm tra việc thực hiện kết luận đảm bảo thời gian, hiệu quả để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.  

Về kết quả 3 năm thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện Thanh Liêm. Ưu điểm: Sau thực hiện thí điểm hợp nhất đã giảm 1 văn phòng cấp huyện và 1 chi bộ trực thuộc Huyện ủy; giảm 6 biên chế; việc điều tiết công việc thuận lợi hơn, hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ. Khó khăn, hạn chế: Sau sáp nhập 2 cơ quan (giữa khối đảng và khối chính quyền) do thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài khoản, con dấu... do vậy quá trình tổ chức còn lúng túng; khối lượng công việc văn phòng sau sáp nhập rất lớn, một số việc chưa đảm bảo đúng tiến độ; chế độ chính sách, tiền lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) trong cùng một cơ quan vẫn có 2 chế độ khác nhau.

btv-tinh-uy-tiep-tuc-noi-dung-chuong-trinh-hoi-ngh-56-1.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận về nội dung này, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đều nhận định: Đây là mô hình thí điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm do vậy trước khi Trung ương tổ chức tổng kết, đánh giá, các cấp, ngành tiếp tục phối hợp khắc phục khó khăn, vướng mắc, tiếp tục tổ chức thực hiện  đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Tiếp tục duy trì mô hình thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện Thanh Liêm cho đến khi Trung ương tổng kết đánh giá. Đổi tên cơ quan văn phòng từ tên “Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm" thành “ Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Thanh Liêm". Giao văn phòng huyện Thanh Liêm (mới) cho Huyện ủy Thanh Liêm quản lý toàn diện. Tiến hành khắc dấu cơ quan theo quy định. Huyện ủy Thanh Liêm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng huyện. Tiến hành các thủ tục chuyển biên chế của Văn phòng HĐND và UBND (trước đây) về Huyện ủy quản lý. CBCC trong Văn phòng huyện (mới) được hưởng chế độ chính sách của CBCC cơ quan Đảng./.

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/chieu-28-5-b​tv-tinh-uy-tiep-tuc-chuong-trinh-hoi-nghi-lan-thu-20-50073.html


Theo Báo Hà Nam điện tử