Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
Kinh doanh trên nền tảng số là lĩnh vực kinh doanh đang ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh lên không gian số, mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên nền tảng trực tuyến.

Để giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thể kịp thời nắm bắt và thực hiện tốt quy định của pháp luật về đăng ký thuế, nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, Cục Thuế Hà Nam cung cấp một số quy định, chính sách pháp luật về thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Xem chi tiết tại đây./.