Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 01/5/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 1028/UBND-KGVX về việc cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Xem chi tiết tại đây./.