Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ trương phân luồng giao thông trên tuyến ĐT.496

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Chủ trương phân luồng giao thông trên tuyến ĐT.496
Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3087/UBND-GTXD về việc chủ trương phân luồng giao thông trên tuyến ĐT.496.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý tổ chức phân luồng trên tuyến ĐT.496 để phục vụ công tác thi công cống KTB trạm bơm Hữu Bị thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà cụ thể như sau:

Phân luồng phương tiện có tải trọng trục > 6 tấn trên ĐT.496 (đoạn từ Cống Bùi đến xã An Ninh, giáp địa bàn tỉnh Nam Định) hướng từ Cống Bùi đi xã An Ninh giáp địa bàn tỉnh Nam Định và ngược lại:

- Các xe ô tô có tải trọng trục > 6 tấn từ Cống Bùi đến phía Tây cống KTB máng Điện Biên muốn đi đến xã An Ninh, khu vực giáp địa bàn tỉnh Nam Định có thể đi theo lộ trình sau: Từ Cống Bùi đi theo ĐT.496B đến Đ.H02 huyện Bình Lục (cầu Điện Biên), rẽ trái đi theo Đ.H02 huyện Bình Lục đến nút giao với ĐT.496 (cuối máng Điện Biên), rẽ phải đi theo ĐT.496 dài 600m đến giáp với địa bàn tỉnh Nam Định.

- Các xe ô tô có tải trọng trục > 6 tấn trên ĐT.496 từ phía Đông cống KTB máng Điện Biên đến giáp địa bàn tỉnh Nam Định muốn đi Cống Bùi có thể đi theo lộ trình như sau: Đi theo Đ.H 02 huyện Bình Lục đến nút giao với Đ.T496B cầu Điện Biên, rẽ phải đi theo ĐT.496B đến nút giao với ĐT.496 (cống Bùi), rẽ phải đi vào ĐT.496.

Thời gian phân luồng: Từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận đến ngày 31/12/2020.

Xem chi tiết công văn tại đây!