Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Lê Thị Nga

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Lê Thị Nga
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải Chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
IMG_4029.jpg
Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV LÊ THỊ NGA

(Đơn vị bầu cử số 2 gồm: Thị xã Duy Tiên, huyện Lý Nhân, huyện Kim Bảng)

TIỂU SỬ:

- Họ và tên: Lê Thị Nga

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1964     - Giới tính: Nữ

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không

- Quê quán: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi ở hiện nay: Căn hộ 1404, nhà D1, tầng 14, chung cư Mandarin Garden, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Trình độ: Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ Luật

- Lý luận Chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương,  thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Phó Chủ tịch nhóm nữ nghị sỹ Việt Nam

- Nơi công tác: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

- Ngày vào Đảng: 29/11/1990

 - Là đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đòi hỏi khách quan của cử tri cả nước đối với Quốc hội khóa XV.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động các Ủy ban của Quốc hội, tôi rất vinh dự và tự hào được Hội đồng bầu cử giới thiệu về ứng cử tại tỉnh Hà Nam- quê hương anh hùng, giàu truyền thống lịch sử văn hiến và đang từng bước phát triển mạnh mẽ.

Với trình độ chuyên môn luật được đào tạo cơ bản, qua thực tiễn 15 năm làm công tác xét xử, qua 05 nhiệm kỳ - gần 25 năm đại biểu Quốc hội, trong đó, 10 năm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hơn 05 năm là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội… thực tiễn các cương vị công tác đó đã cho tôi nhiều kinh nghiệm trong hoạt động Quốc hội, nhất là giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật và giám sát, đặc biệt là giám sát hoạt động tư pháp, giám sát các vấn đề về kinh tế - xã hội.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, thì với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội của tỉnh, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tôi xin hứa sẽ đi sâu, đi sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thể hiện ý chí, nguyện vọng mà cử tri đã tin tưởng giao cho để giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Quốc hội là: Xây dựng luật, Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, và Giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước; trong đó tập trung hơn vào 08 nội dung lớn như sau:

Thứ nhất: Phát triển kinh tế - xã hội với phòng chống dịch bệnh

Tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, điển hình là dịch Covid - 19 hiện nay không chỉ là vấn đề sống còn của Việt Nam mà còn của nhiều nước trên thế giới. Việt Nam đã bước đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, tuy nhiên, trong những ngày gần đây dịch bệnh diễn biến rất phức tạp ở một số địa phương, trong đó có Hà Nam chúng ta. Tỉnh của chúng ta đã có những giải pháp rất quyết liệt, kịp thời, nhưng dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến cùng Quốc hội, Chính phủ thực hiện các giải pháp hiệu quả để vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Thứ hai: Đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai

Đất đai là một nguồn lực lớn để phát triển kinh tế - xã hội. Luật Đất đai đã có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, thực tiễn thi hành cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ kiến nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Đất đai nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, phát huy tốt nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, trong đó có Hà Nam của chúng ta.

Thứ ba: An toàn thực phẩm

Trong những năm gần đây, mất an toàn thực phẩm là thực trạng báo động, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dân, đến sức khỏe giống nòi và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tiếp tục quan tâm, nghiên cứu về vấn đề này, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội có giải pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.  

Thứ tư: An toàn giao thông

Hiện nay, trung bình, mỗi năm nước ta có khoảng gần 7.000 người chết vì tai nạn giao thông và gần gấp đôi số đó là bị thương tật, tương đương với “tình trạng khẩn cấp" và thường trực nguy hiểm, rủi ro de dọa đối với mỗi người dân. Bây giờ chúng ta ngồi đây, nhưng đã biết cuối ngày hôm nay sẽ là khoảng 20 người vĩnh biệt cõi đời. Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị Quốc hội đưa an toàn giao thông thành vấn đề lớn trong chương trình nghị sự của Quốc hội để cùng Chính phủ giải quyết căn cơ tình trạng này.

Thứ năm: Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng của nước ta hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và phát triển kinh tế bền vững. Tại Hà Nam tình trạng ô nhiễm nặng tại sông Châu Giang, sông Nhuệ, sông Đáy ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và kinh tế của hàng nghìn hộ dân quanh khu vực các sông này. Mặc dù chính quyền địa phương đã rất cố gắng, tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm này lại xuất phát từ thượng nguồn là sông Nhuệ - Đáy ô nhiễm do xả thải tại các địa phương quanh lưu vực sông. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tiếp tục cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Hà Nam đề nghị Chính phủ quan tâm khắc phục tình trạng này, bảo đảm cuộc sống của bà con và ổn định phát triển kinh tế.

Thứ sáu: Về chính sách cán bộ cơ sở

Cấp xã, phường, thị trấn là một cấp quan trọng trong hệ thống chính quyền 4 cấp của Nhà nước ta; cán bộ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của thôn, xóm, tổ dân phố là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Mặc dù đã được Nhà nước từng bước quan tâm, nhưng so với khối lượng công việc, nhiệm vụ mà những cán bộ này phải đảm nhiệm thì chế độ chính sách của cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập, nhất là trong tình hình giá cả hiện nay. Tôi dự kiến tiếp tục đề nghị Nhà nước quan tâm, nâng cao mức đãi ngộ đối với cán bộ cơ sở, có chính sách ổn định hơn đối với cán bộ không chuyên trách và cán bộ cấp thôn, xóm, tổ dân phố, tăng cường đào tạo cho cán bộ cơ sở để tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt nhiệm vụ mà nhà nước giao.

Thứ bảy: Về bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em phát triển

Việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển là vấn đề mang tính toàn cầu, là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ phát triển của mỗi quốc gia. Nhà nước ta ngày càng quan tâm hơn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; tuy nhiên, thực trạng xâm hại trẻ em, bạo hành phụ nữ, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới vẫn rất phức tạp, đáng báo động. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến vấn đề này, có tiếng nói bảo vệ phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em phát triển.

Thứ tám: Về thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, nếu được cử tri Hà Nam tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cấp chính quyền của tỉnh nỗ lực thực hiện thắng lợi 03 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực và đạt mục tiêu tổng quát “Xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ"./.

Lê Thị Nga