Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Trương Quốc Huy

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Trương Quốc Huy
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời để cử tri và nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Trương Quốc Huy.
ctich-huy.jpg
Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TRƯƠNG QU​ỐC HUY

(Đơn vị bầu cử số 02 gồm: Thị xã Duy Tiên, huyện Lý Nhân, huyện Kim Bảng)

TIỂU SỬ:


- Họ và tên: Trương Quốc Huy

- Ngày, tháng, năm sinh: 19/6/1970 - Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không

- Quê quán:  Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 2106 &2108 tổ hợp chung cư Mường Thanh, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Kinh tế Lao động    
- Học hàm, học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế

- Lý luận Chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B khung Châu Âu

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- Nơi công tác: UBND tỉnh Hà Nam

- Ngày vào Đảng: 03/6/1997

 - Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu HĐND: Tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh hiệp thương, cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), tôi thấy đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm to lớn trước Nhân dân, trước cử tri, đồng thời cũng là cơ hội để tôi có dịp cống hiến cho Nhân dân, cho tỉnh Hà Nam nhiều hơn. Nếu được trúng cử tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của dân, do dân và vì dân.

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tôi xin dự kiến chương trình hành động như sau:

Thứ nhất: Tập trung nghiên cứu, học tập, cập nhật, tích lũy kiến thức, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức người cán bộ đảng viên, thực sự trung thành với Tổ quốc, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Thứ hai: Thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội theo quy định như tham gia xây dựng pháp luật, tham gia các hoạt động giám sát, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, gắn bó mật thiết, chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, trăn trở, bức xúc của Nhân dân, của cử tri địa phương để phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời với Quốc hội.

Thứ ba: Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế của tỉnh Hà Nam từ đó kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp với địa phương để phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hà Nam trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư: Thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri đúng quy định và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, của Quốc hội; đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương, trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Nhân dân đang quan tâm như các chính sách về đầu tư, đất đai, chính sách về việc làm cho người lao động, chính sách về y tế, giáo dục, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm: Với trách nhiệm là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và là người đại biểu của Nhân dân, tôi sẽ cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh phát huy tối đa nội lực, khai thác tốt các tiềm năng và thế mạnh của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; đổi mới, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao, thân thiện môi trường, tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững.

- Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistics và du lịch, tạo chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phấn đấu đến năm 2025, công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm 93,7% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nông lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 6,3%.

- Nâng cao chất lượng lập quy hoạch, quản lý quy hoạch; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển đô thị. Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển đô thị, phấn đấu thành phố Phủ Lý đạt tiêu chí đô thị loại I trước năm 2030; thành lập thị xã Kim Bảng trước năm 2025. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao theo hướng khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông, phù hợp với điều kiện của địa phương. Củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch; hạ tầng kết nối các tuyến đường quốc gia, các khu, cụm công nghiệp, cảng sông, logistics; hạ tầng nông thôn đảm bảo tính bền vững, từng bước đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp và các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, thực hiện tăng trưởng xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. Quản lý chặt chẽ quy hoạch khoáng sản và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng để phát triển du lịch, dịch vụ, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khu vực khai thác, chế biến khoáng sản Tây Đáy; ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ - sông Đáy, môi trường các khu chăn nuôi, làng nghề,...

- Thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ các lĩnh vực kinh tế đi đôi với tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu; chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Phấn đấu tốc độ tăng thu ngân sách tăng bình quân trên 10%/năm, tự cân đối thu chi ngân sách trước năm 2025.

- Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19; cân đối nguồn lực, thực hiện tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid-19 cho cộng đồng; bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.

- Tăng cường phòng ngừa, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị cử tri, các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân liên quan đến dân chủ, dân sinh, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân và các vấn đề an sinh xã hội khác.

- Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng thế trận quân sự và căn cứ hậu cần trong khu vực phòng thủ tỉnh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, kiềm chế tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

- Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) gắn với tinh giản biên chế. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá nền hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Với trọng trách mới, tôi xin hứa sẽ quyết tâm đem hết công sức, trí tuệ, làm cầu nối tích cực giữa tỉnh, cử tri với Quốc hội để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025, tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 10%/năm, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của cá nhân tôi nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV; tôi xin báo cáo để cử tri theo dõi, đánh giá quá trình hoạt động của tôi trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV./.

Trương Quốc Huy