Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX của đồng chí Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên Phạm Hồng Thanh

Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX của đồng chí Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên Phạm Hồng Thanh
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đăng tải chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên.
cthanh.jpg

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX PHẠM HỒNG THANH

Đơn vị bầu cử số 5 gồm 8 xã, phường thuộc thị xã Duy Tiên: Mộc Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Yên Nam, Yên Bắc, Châu Giang, Hoà Mạc.

 
TIỂU SỬ:

- Họ và tên: Phạm Hồng Thanh

- Ngày sinh: 23/12/1966                                    Giới tính: Nam

- Quốc tịch : Việt Nam                  Dân tộc: Kinh               Tôn giáo: Không
- Quê quán: Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Trì Xá, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Trình độ:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Thuỷ nông; Đại học ngành Hành chính học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp;    

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên; Bí thư BCH Đảng bộ Quân sự thị xã Duy Tiên

- Ngày vào Đảng: 31/8/1996

- Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu HĐND huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên) nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, rèn luyện, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác và với vai trò đại biểu HĐND của mình. Trong đó, phấn đấu thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất: Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và cử tri, nhân dân thị xã; thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri để nắm bắt những vấn đề được cử tri quan tâm gửi gắm; luôn gần gũi, lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đến với cử tri và nhân dân.

Luôn nói và làm vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Cùng với Tổ đại biểu có những đề xuất, kiến nghị xác đáng đến các sở, ban, ngành, UBND, HĐND tỉnh. Tập trung quan tâm đề xuất giải quyết những vấn đề còn tồi tại mà cử tri và nhân dân quan tâm như: Ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; công tác giải phóng mặt bằng, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Thứ hai: Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh và trên địa bàn thị xã. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề được dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Thứ ba: Phải luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân để cùng với tập thể BTV Thị ủy, BCH Đảng bộ thị xã bàn, thảo luận các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đó là: Phấn đấu đến năm 2025 thị xã Duy Tiên cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III, đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; hướng tới Duy Tiên là đô thị xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bền vững. Phát triển công nghiệp và dịch vụ khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, dịch vụ tỉnh Hà Nam. Bản thân tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đồng thời luôn luôn học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Phấn đấu triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các Nghị quyết HĐND tỉnh khoá XIX, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân.

Thứ tư: Cùng với tập thể tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hoá có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường. Phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái và bền vững; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tăng nhanh tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu của sản xuất nông nghiệp, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ. Tiếp tục thực hiện chủ trương tập trung ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên đất trồng lúa tạo vùng sản xuất quy mô lớn, hướng đến xây dựng thương hiệu nông sản sạch của thị xã, tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo các xã giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình hạ tầng nông thôn.

Thứ năm: Lãnh đạo xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, trong đó, tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra.

Thứ sáu: Trên cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực Thị ủy, BTV Thị ủy, BCH Đảng bộ thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các công việc của Đảng bộ thị xã. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, chất lượng của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, thị xã; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện nghiêm Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân, đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trên đây là dự kiến Chương trình hành động của cá nhân tôi. Tôi xin trân trọng báo cáo và rất mong nhận được sự tín nhiệm cử tri để tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX. Cuối cùng, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí và toàn thể cử tri đã chú ý lắng nghe, xin kính chúc các đồng chí, các bác, các anh, chị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc !  

http://hanamtv.vn/chuong-trinh-hanh-dong-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-ha-nam-khoa-xix-cua-dong-chi-bi-thu-thi-uy-duy-tien-pham-hong-thanh/


Theo hanamtv.vn