Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX của đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Lượng

Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX của đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Lượng
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đăng tải chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.
gdsokhdt.jpg

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX NGUYỄN VĂN LƯỢNG
 Đơn vị bầu cử số 3, gồm 8 xã: Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Lê Hồ, Đại Cương, Nhật Tựu, Nhật Tân, Hoàng Tây, Văn Xá (thuộc huyện Kim Bảng)

 
TIỂU SỬ:

- Họ và tên NGUYỄN VĂN LƯỢNG

- Ngày sinh: 20/9/1976            Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Việt Nam              Dân tộc: Kinh                 Tôn giáo: Không      

  - Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

- Nơi ở hiện nay:  Số nhà 60, Tổ 4, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Trình độ: 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Kiến trúc công trình

+ Lý luận chính trị: Cao cấp      

 - Nghề nghiệp, chức vụ:  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

- Ngày vào Đảng: 26/5/2006

- Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri, tôi đã nhận thức được vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là người Đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri để thực hiện quyền lực tại Hội đồng nhân dân tỉnh. Tôi xin báo cáo Chương trình hành động với những nội dung chính như sau:

          1. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tình hình trong nước và thế giới, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao bản lĩnh và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động.

 2. Giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri với nhiều hình thức và đối tượng, tạo sự linh hoạt nhằm lắng nghe, thu thập ý kiến của cử tri, phân tích thông tin và phản ảnh trung thực, kịp thời đến Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét giải quyết, nhất là giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách, Nghị quyết được sát đúng, trúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.

Tham dự các buổi tiếp công dân theo kế hoạch của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tích cực nghiên cứu đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển, kiến nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật.

3. Là người đứng đầu cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, trong thời gian tới tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

- Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 gắn với kế hoạch trung hạn ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025.

- Duy trì các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khắc phục các tồn tại về chất lượng dịch vụ và hạ tầng cho sản xuất công nghiệp; Đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những việc làm cụ thể và nâng cao chất lượng thực hiện 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư.

- Tổ chức tốt việc triển khai phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Luật, Nghị định mới về: Đầu tư; Doanh nghiệp...

- Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu và dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn, lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh và liên vùng, liên địa phương. Tại huyện Kim Bảng như: Dự án cầu Tân Lang 1000 tỷ, sân Golf Thiên Đường, v.v...

- Tăng cường, chủ động trong công tác phối kết hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư, đặc biệt trong công tác tham mưu giải quyết các tồn tại, bất cập, khó khăn vướng mắc đối với các dự án.

- Tăng cường quản lý đầu tư công, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư; tăng cường công tác rà soát để bảo đảm các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh. Chủ động phối hợp với các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng trong hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v… Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao các nước ở Việt Nam; Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, các tổ chức đầu tư, thương mại quốc tế như: Kotra, Koica, Jetro, Jica,… trong việc xúc tiến, thu hút đầu tư.

Tăng cường phối kết hợp với các ngành để tránh sự chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư giảm phiền hà cho đối tượng thanh tra; tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ để quản lý đầu tư xây dựng, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Nâng cao trình độ, năng lực công tác, đạo đức công vụ của cán bộ làm công tác hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Quán triệt tinh thần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, bài trừ các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn.

http://hanamtv.vn/chuong-trinh-hanh-dong-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-ha-nam-khoa-xix-cua-dong-chi-giam-doc-so-ke-hoach-va-dau-tu-nguyen-van-luong/


Theo hanamtv.vn