Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX của đồng chí Phạm Hồng Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng

Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX của đồng chí Phạm Hồng Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đăng tải chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng.
ason - Copy 1.jpg

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX PHẠM HỒNG SƠN
Đơn vị bầu cử số 4, gồm 10 xã, thị trấn thuộc huyện Kim Bảng: Tân Sơn, Thụy Lôi, Ngọc Sơn, Đồng Hóa, Khả Phong, Liên Sơn, Thanh Sơn, Thi Sơn, thị trấn  Ba Sao, thị trấn Quế

TIỂU SỬ:

- Họ và tên: PHẠM HỒNG SƠN

- Ngày sinh:  18/6/1971                     Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Việt Nam                Dân tộc: Kinh                Tôn giáo: Không

- Quê quán:  Xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Nơi ở hiện nay:  Số nhà 9, ngõ 24, đường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam   

- Trình độ: 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Kinh tế nông nghiệp

+ Học vị: Thạc sỹ, ngành Quản lý Kinh tế     

+ Lý luận chính trị: Cao cấp   

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH  Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

- Ngày vào Đảng: 04/9/1998

- Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2016 – 2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu vinh dự được cử tri huyện nhà tín nhiệm bầu là Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhất vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND với chương trình hành động gồm một số nội dung chính như sau:

Một là: Không ngừng học tập rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ của công dân, của người đảng viên và của người đại biểu HĐND. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, chuẩn bị chu đáo nội dung tham gia thảo luận, chất vấn, biểu quyết chương trình làm việc, đặc biệt là những vấn đề quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh. Tham gia đóng góp các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND, chất lượng giám sát của HĐND đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến đời sống của nhân dân và vấn đề cử tri quan tâm.

Hai là: Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề mà cử tri quan tâm, chỉ đạo giải quyết và giám sát việc thực hiện những vụ việc thuộc thẩm quyền, đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Ba là: Trên cương vị công tác, với vai trò, trách nhiệm vừa là người đại biểu HĐND, vừa là người đứng đầu huyện, tôi sẽ cùng tập thể BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân huyện nhà; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Bốn là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, phấn đấu huyện trở thành thị xã Kim Bảng trước năm 2025. Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị và công nghiệp. Thực hiện tốt các mô hình, đề án trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đô thị. Tập trung quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý đất đai. Huy động nguồn lực cho các công trình trọng điểm để xây dựng hạ tầng khung đô thị trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh đặc biệt là đại dịch Covid-19; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các tệ nạn xã hội, các vấn đề cử tri quan tâm. Tăng cường công tác quốc phòng địa phương, giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nề nếp công vụ, tạo điều kiện tốt cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Kim Bảng có phẩm chất đạo đức, năng lực, có trách nhiệm; công khai, minh bạch các quy trình thủ tục hành chính; đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không làm tròn bổn phận, gây phiều hà, sách nhiễu; đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp trong mọi hoạt động, đi đôi với tuân thủ pháp luật.

http://hanamtv.vn/chuong-trinh-hanh-dong-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-ha-nam-khoa-xix-cua-dong-chi-pham-hong-son-bi-thu-huyen-uy-chu-tich-hdnd-huyen-kim-bang/


Theo hanamtv.vn