Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình Lễ hội đường phố - Carnival Hà Nam 2022

Lịch sử - Văn hóa Lễ hội  
Chương trình Lễ hội đường phố - Carnival Hà Nam 2022
Ngày 27/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 56/KH-SVHTTDL tổ chức Lễ hội đường phố - Carnival Hà Nam năm 2022.

Theo đó, Lễ hội đường phố - Carnival Hà Nam năm 2022 sẽ được tổ chức tại tuyến đường Biên Hòa và các tuyến đường lân cận thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thời gian tổ chức dự kiến từ 19h00' - 21h30' ngày 03 - 04/8/2022. Cụ thể: 19h00' - 20h00' chương trình nghệ thuật chủ đề "Dân ca - chèo Hà Nam", tổ chức các trò chơi dân gian; từ 20h00' - 21h30' Lễ hội đường phố - Carnival Hà Nam.

Chương trình Lễ hội đường phố - Carnival Hà Nam 2022 được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh, mảnh đất, con người, văn hóa Hà Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân; xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh./.​