Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 tỉnh Hà Nam
Ngày 20/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 tỉnh Hà Nam.
Tin liên quan