Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh
Sáng 23/3, UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ bàn giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh.

Dự lễ bàn giao, đại diện Văn phòng Quốc hội có các đồng chí: Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trịnh Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Quốc hội; Bùi Lê Minh, Phó Chủ tịch công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Đại diện tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Sơn; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các ĐBQH tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan và lãnh đạo, công chức, lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

chuyen-giao-van-phong-doan-dbqh-tinh-tu-van-phong--56-1.jpg
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo UBND tỉnh ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động

Tại lễ bàn giao, đại diện Văn phòng Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh; Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc điều động công chức, lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn ĐBQH.

Tiếp đó, đại diện Sở Nội vụ công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 19 về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp nhận công chức, lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn ĐBQH. Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh được chuyển giao từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh với 7 công chức, lao động hợp đồng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2021; có vị trí, chức năng là cơ quan tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, ĐBQH và HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được tổ chức thành 4 phòng; lãnh đạo Văn phòng có Chánh văn phòng và không quá 3 Phó chánh văn phòng; biên chế công chức được xác định theo số lượng được Văn phòng Quốc hội và HĐND tỉnh giao trước khi hợp nhất (22 biên chế không bao gồm các công chức là đại biểu HĐND tỉnh, ĐBQH hoạt động chuyên trách).

Trước mắt, sử dụng số lượng hiện có, hàng năm rà soát, bổ sung nhưng không vượt quá tổng số đã được giao; số lượng hợp đồng thực hiện theo các quy định hiện hành trên cơ sở số lượng hiện có của 2 văn phòng. Kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương. Trụ sở, trang, thiết bị tiếp tục quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, phương tiện, tài sản hiện tại của Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh.

Cũng tại lễ bàn giao, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo UBND tỉnh đã ký biên bản chuyển giao công chức, người lao động; lãnh đạo Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh ký biên bản chuyển giao tổ chức, đoàn viên công đoàn, tài chính công đoàn.

chuyen-giao-van-phong-doan-dbqh-tinh-tu-van-phong--56-2.jpg
Đồng chí Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trân trọng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ công chức, người lao động trong quá trình chuyển giao. Công chức, người lao động khi thuộc Văn phòng Quốc hội đã được quan tâm, tạo điều kiện làm việc, hưởng chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước nên chuyển về địa phương trước yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND ngày càng cao, để đáp ứng yêu cầu đặt ra, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động của Văn phòng, bảo đảm phát huy được năng lực, sở trường của từng công chức, người lao động; động viên công chức, người lao động tiếp tục cống hiến, tận tụy với công việc được giao, sớm thích nghi với việc điều chỉnh về tổ chức, bộ máy, hoạt động của Văn phòng chung cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ của cơ quan.

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của địa phương tiếp tục chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội để nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thì kịp thời giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền cần báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội nói chung, Đoàn ĐBQH và HĐND nói riêng.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dù công tác ở vị trí nào cũng cần phải phát huy truyền thống, không ngừng trau dồi, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức, năng lực, tinh thần trách nhiệm tận dụng triệt để, hiệu quả những thuận lợi đã có, đồng thời chủ động, đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

chuyen-giao-van-phong-doan-dbqh-tinh-tu-van-phong--56-0.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Văn phòng Quốc hội đã tạo điều kiện và phối hợp với tỉnh để thực hiện việc chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh quản lý theo quy định. Đồng thời đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ để cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Sau khi tiếp nhận bàn giao, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khẩn trương ổn định tổ chức, bộ máy và hoạt động; phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.


https://baohanam.com.vn/chinh-tri/nguoi-dai-bieu-nhan-dan/chuyen-giao-van-phong-doan-dbqh-tinh-tu-van-phong-quoc-hoi-ve-ubnd-tinh-47716.html


Theo Báo Hà Nam điện tử