Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyên Ngoại hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Chuyên Ngoại hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao
Ngày 19/11/2023 là một ngày đáng nhớ đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên. Đó là ngày Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Nhớ lại quãng thời gian phấn đấu, nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra, ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Ngoại cho biết: Quá trình từ khi xây dựng đến khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao xã đã có bước tiến dài về phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo nông thôn đã được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân từng bước được nâng cao. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Năm 2016, xã Chuyên Ngoại được công nhận đạt chuẩn NTM, năm 2022 xã được giao nhiệm vụ phấn đấu, hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp từng nhóm đối tượng về công tác xây dựng NTM nâng cao; từ đó nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực thúc đẩy chương trình thành một phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả.

Đường giao thông ở xã Chuyên Ngoại được xây dựng khang trang, sạch đẹp.
Ảnh: Bình Nguyên

Điểm nổi bật trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao của Chuyên Ngoại là UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể vận động nhân dân mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn. Năm 2022, trên địa bàn xã đã có 8 dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông. Theo đó toàn xã đã có 402 hộ hiến đất với diện tích gần 15.000m2 đất ở, đất vườn; tháo dỡ khoảng 20.000m tường rào, cổng và các công trình phụ trợ. Năm 2023, có 340 hộ tham gia hiến đất với diện tích 14.200m2 đất vườn, đất ở; tháo dỡ khoảng 16.000m tường bao, các công trình phụ trợ phục vụ việc mở rộng và nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Từ việc phối hợp trong công tác tuyên truyền, UBND và MTTQ xã còn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” để mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể của phong trào, tự nguyện và tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM nâng cao.

Kết quả xã đã huy động được trên 350 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao, trong đó, một phần ngân sách của xã và nhân dân đóng góp khoảng 150 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn từ ngân sách cấp trên và các nguồn vốn khác. Nhờ những nguồn vốn này, đến nay cơ sở hạ tầng của địa phương đã được đầu tư đồng bộ; nhà ở, ngõ xóm, đường hoa, cây xanh đã tạo cảnh quan môi trường nông thôn đúng theo tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Một trong những cuộc vận động được Ủy ban MTTQ xã phát động đó là “Ngày vì người nghèo” đã được các hội, đoàn thể quan tâm, phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có nhà ở không an toàn đã đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 1,19%. Với việc đạt được 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, xã Chuyên Ngoại đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, để giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt và phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các tiêu chí xã NTM nâng cao, ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Ngoại cho biết: Trước hết vẫn phải nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị thôn xóm trong quá trình xây dựng NTM. Làm tốt công tác dân chủ, công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Trong quá trình huy động nguồn lực, phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tranh thủ sự ủng hộ của con em thành đạt ở xa quê, huy động nhân dân ủng hộ ngày công trong xây dựng nhà sạch, đường sạch, vườn mẫu, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, chỉnh trang cảnh quan thôn xóm. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

 Chu Bình

Theo baohanam.gov.vn

https://baohanam.com.vn/xa-hoi/nong-thon-moi/chuyen-ngoai-hoan-thanh-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-111596.html