Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam triển khai phòng, chống tội phạm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam triển khai phòng, chống tội phạm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngày 05/7/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BHXHVN giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị.

HN0005.jpg

Công an tỉnh và BHXH tỉnh Hà Nam ký kết Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BHXHVN

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp số 998/KH-CAT-BHXH ngày 10/8/2018 giữa Công an tỉnh và BHXH tỉnh Hà Nam đã khẳng định trong giai đoạn 2018-2021, BHXH tỉnh và Công an tỉnh đã chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng ngành; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; góp phần bảo vệ an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

HN0003.jpg

Ông Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp số 998/KH-CAT-BHXH; chỉ đạo của Bộ Công an và BHXH Việt Nam cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hai cơ quan đã chủ động phối hợp xây dựng Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BHXHVN giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Theo đó, Công an tỉnh và BHXH tỉnh Hà Nam đã thống nhất triển khai thực hiện các nội dung: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh, BHXH tỉnh; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật nhà nước trong các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và dân cư; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT; phối hợp triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực BHXH, BHYT; phối hợp trong công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ an ninh… thuộc hai cơ quan.

HN0002.jpg

Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Việc ký kết kế hoạch phối hợp giữa BHXH tỉnh và Công an tỉnh có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động BHXH, BHYT, BHTN./.

Hoàng Thuấn