Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 02/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định số 2090/QĐ-UBND tại đây! TTHC lien thong.pdf