Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, số lượng đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam là 50 đại biểu. Tổng số người trúng cử là 50 người. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn Nghị quyết số 03/NQ-UBBC  ngày 31/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam. Chi tiết Phụ lục Kết quả bầu cử tại đây.